Evenimentul s-a desfăşurat sub genericul Seara de veghe – Ceaiul anti-violenţă iar participanţii au înălţat lampioane, au aprins candele în memoria femeilor care au murit din cauza violenţei intra-familiale şi au vizionat de clipuri video anti violenţă.

Întrucât consecinţele violenţei în familie sunt deosebit de grave pentru victime, dar şi pentru copiii care trăiesc într-un asemenea mediu, poliţiştii reamintesc modificările legislative în acest domeniu, respectiv cele aduse Legii 217/2003 prin Legea 25/2012, care introduce o posibilitate nouă de apărare, sub forma ordinului de protecţie.

Conform art. 26, alin. 1 din Legea 25/2012 poate solicita instituirea ordinului de protecţie orice persoană a cărei viaţă, integritate fizică şi psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. Acesta este emis de judecător, pe o durată maximă de 6 luni. Aceeaşi victimă poate beneficia de mai multe ordine de protecţie, în cazul în care există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea victimei ar fi puse în pericol.

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, iar în cazuri deosebite, instanţa poate emite ordinul de protecţie în aceeaşi zi.

Prin ordinul de protecţie, judecătorul poate hotărî:

• Evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
• Reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţă, atunci când victima a părăsit locuinţa;
• Limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
• Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia, sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţă, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
• Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
• Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
• Obligarea agresorului de a preda Poliţiei armele deţinute;
• Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;
• Suportarea de către agresor a chiriei sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc sau urmează să locuiască;
• Obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament.

Fiecare femeie are dreptul la siguranţă şi respect, la o viaţă lipsită de violenţă, abuz, sau intimidare. În cazul în care simţiţi că integritate fizică şi psihică ori libertatea vă este pusă în pericol, nu ezitaţi să solicitaţi sprijin instituţiilor abilitate.

Citește și

Comentarii