- societăți,
- societățile/companiile naționale,
- regiile autonome,
- institutele naționale de cercetare-dezvoltare,
- subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European.

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 ,,la contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2020, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare.”

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, se pot depune:

- în format electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
- în format hârtie, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată;

Pentru evitarea deplasării la sediul unităţilor fiscale, cât ṣi pentru optimizarea procesului de depunere ṣi prelucrare a situaƫiilor financiare anuale, Agenția Națională de Administrare Fiscală recomandă depunerea situaţiilor financiare anuale în formă electronică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet