Documentul emis de ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor prevede stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, în anul 2021. De asemenea, acesta stabilește și zonele de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii.

Astfel, se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 7 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în legislație.

Specii şi perioade de prohibiţie (2021)
Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:

a) știuca, în perioada 01 februarie 2022-15 martie 2022

b) șalăul și bibanul, în perioada 20 martie – 07 iunie inclusiv;

c) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;

d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;

e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;


f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 martie 2021 și în perioada 01 octombrie 2021 – 31 martie 2022;

g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;

i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.

Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie -15 iunie inclusiv. Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an.

Pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, înafara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă, șalău, somn și crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet