Înscrierea în registru se solicitã de cãtre entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

ANAF precizează că entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacã, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ o serie de condiții și anume desfãșoarã activitatea în domeniul pentru care a fost constituitã, a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevãzute de lege, nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile, a depus situațiile financiare anuale, prevãzute de lege și nu a fost declaratã inactivã, potrivit art.92 din Codul de procedurã fiscalã.

Cererea se completeazã cu ajutorul aplicației informatice afișatã pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanțã. Împreunã cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscalã eliberate de organele fiscale locale, în a cãror evidențã aceasta este înregistratã ca plãtitor de impozite și taxe locale.

Registrul despre care vorbește ANAF va cuprinde denumirea entitãții/unitãții de cult, codul de identificare fiscalã, adresa domiciliului fiscal, data înscrierii în registru, data radierii din registru și informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și