- din partea comenzii Jandarmeriei Române a fost prezent domnul general de brigada doctor, Ovidiu Vasilică – Prim-adjunct al inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române;
- domnul locotenent colonel, Florişteanu Petru Marcel, inspector şef al Jandarmeriei Maramureş
- domnul Anton Rohian, prefectul judeţului Maramureş;
- domnul Emil Marinescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş;
- domnul Istvan Ludescher Iosif, viceprimar şi consilier local al Municipiului Baia Mare
- inspectori şefi şi comandanţi de arme;
- primari ai localităţilor din judeţul Maramureş;
- diverşi invitaţi precum şi colaboratori de-ai Jandarmeriei Maramureş.

Activitatea de evaluare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş a fost apreciată la un nivel foarte bun de către comanda Jandarmeriei Române.

Evaluarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş în anul - 2015:

Anul 2015 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş o perioadă de tranziţie şi adaptare acţional - instituţională determinată de dinamica fenomenelor social - politice, concomitent cu eficientizarea activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor.

Activitatea desfăşurată a avut la bază direcţiile de acţiune şi obiectivele fundamentale stabilite prin „Programul de guvernare 2013-2016”, „Planul Strategic Instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014 – 2016”, „Planul de management al Jandarmeriei Române pentru anul 2015” şi „Planul de management/acţiuni al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş pentru anul 2015”

Considerăm că prin acţiunile previzionate şi realizate în această perioadă, s-au atins obiectivele propuse conform direcţiilor de acţiune stabilite de echipa managerială, chiar dacă au fost întâmpinate greutăţi datorate fondurilor bugetare reduse.

Ordine şi siguranţă publică

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

Priorităţile care au stat la baza executării misiunilor specifice, au fost întrebuinţarea judicioasă a structurilor de ordine publică şi asigurarea capabilităţilor de intervenţie a structurilor specializate la evenimentele semnalate, atât prin SNUAU 112 cât şi prin alte mijloace.

În perioada evaluată, activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică ale inspectoratului s-a materializat în executarea a 7.588 misiuni specifice cu un efectiv total de 27.013 jandarmi.

Creşterea performanţei structurilor în îndeplinirea misiunilor cu ocazia desfăşurării unor manifestări şi adunări cu public numeros a vizat procesul de pregătire a misiunii cu accent pe calitatea datelor şi informaţiilor avute la dispoziţie şi pe realizarea unor dispozitive viabile şi flexibile.

De asemenea pentru eficientizarea acţiunilor în spaţiul public şi creşterea vizibilităţii jandarmilor/elementelor de dispozitiv, au fost înaintate solicitări către Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj Napoca, pentru sprijin în executarea unor misiuni sau preluarea integrală a acestora.

Inspectoratul a desfăşurat în perioada analizată, un număr de 471 misiuni de asigurare a ordinii publice, similar cu anul 2014.

Cele mai reprezentative misiuni de asigurare a ordinii publice au fost executate cu ocazia manifestărilor prilejuite de Hora la Prislop, Tânjaua de pe Mara, cele ocazionate de Sărbătorile de Paşti, Târgul Cepelor la Asuaju de Sus, respectiv "Sărbătoarea Castanelor" în municipiul Baia Mare, competiţiile internaţionale de handbal susţinute de H.C.M. Baia Mare şi H.C.M. Minaur Baia Mare în grupele Ligii Campionilor Europeni, precum şi meciurile de fotbal în cadrul Cupei României Timişoreana susţinute de A.C.S. F.C.M. Baia Mare.

Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o prioritate a structurilor de ordine publică din cadrul inspectoratului, în acest sens fiind executate 247 acţiuni de restabilire a ordinii publice, constând în 112 intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 112 intervenţii la alte solicitări şi 23 intervenţii de salvare-evacuare a unor persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.

Pe timpul executării acestor misiuni au fost constatate 11 fapte de natură penală săvârşite de 13 făptuitori, aplicate 351 sancţiuni contravenţionale şi au fost ridicate bunuri în vederea confiscării.

Participarea la menţinerea ordinii publice

Inspectoratul a acţionat pro-activ în misiunea de participare la menţinerea ordinii publice, reevaluându-se, în cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş, dispozitivele permanente de siguranţă publică şi realizându-se o dimensionare corespunzătoare a acestora pentru acoperirea eficientă a zonelor, în vederea prevenirii evenimentelor şi descurajării elementelor infracţionale, cu precădere în zonele aglomerate şi cele turistice, în raport cu dinamica elementelor situaţiei operative.

Astfel inspectoratul a participat, pe segmentul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la executarea a 5.270 misiuni de menţinere a ordinii publice cu un total de 16.733 jandarmi.

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate 310 (din care 20 de către jandarmi) fapte de natură penală săvârşite de 333 făptuitori (din care 33 de către jandarmi), s-a identificat 1 urmărit naţional, s-au aplicat 3.348 sancţiuni contravenţionale şi s-au ridicat bunuri în vederea confiscării.

Pentru creşterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate 108 acţiuni în colaborare cu reprezentanţii acestora, cu un efectiv de 448 jandarmi.

Posturile de jandarmi montane au executat independent 1.358 misiuni specifice de menţinere a ordinii publice însumând 1.732 patrule de jandarmi în staţiunile montane Borşa, Mogoşa - Şuior, Cavnic şi Valea Vaserului, cu un total de 3.520 jandarmi, desfăşurând activităţi de informare şi îndrumare a turiştilor, de prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente şi în zona locurilor de agrement, dar şi 23 acţiuni de salvare, ocazie cu care au fost evacuate/salvate 81 persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

În această perioadă, în conformitate cu prevederile C.p.p., personalul inspectoratului şi-a adus contribuţia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în zona de competenţă, prin constatarea şi întocmirea actelor de constatare pentru 60 (56 în anul 2014) fapte de natură penală săvârşite de 68 (62 în anul 2014) făptuitori, asigurând predarea către organele competente a unui număr de 42 (47 în anul 2014) dosare, considerăm că diferenţa faţă de anul trecut constă în calitate şi accentul pus pe misiunile proprii. În cadrul misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, în perioada analizată, personalul inspectoratului a participat la constatarea unui număr de 294 fapte de natură penală săvârşite de 302 făptuitori.

Ca urmare a activităţilor specifice executate de către structurile operative, a fost reţinută şi predată organelor competente, 1 persoană dată în urmărire naţională şi 1 persoană dată în urmărire internaţională.

Pe linia activităţilor criminalistice din totalul celor 42 de dosare cu acte de constatare întocmite au fost efectuate activităţi specifice în cadrul a 30 de infracţiuni, fiind întocmite un număr de 21 planşe fotografice.

Au fost executate un număr de 983 mandate de aducere (+16% faţă de anul 2014) pe raza a 19 localităţi cu 1099 jandarmi (+20% faţă de anul 2014). Pe timpul acestor misiuni, nu au fost înregistrate sancţiuni judiciare pentru neexecutarea mandatelor de aducere a persoanei. Activitatea generează cheltuieli, care în prezent nu sunt recuperate de la cei implicaţi.

În perioada de referinţă s-au desfăşurat 184 activităţi preventiv – educative şi de informare, sub coordonarea Prefecturii Maramureş în principal la instituţiile de învăţământ preuniversitar şi cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive.

Protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor din competenţă

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, asigură paza şi protecţia unui număr de 18 obiective, din care: 17 obiective fără plată şi 1 obiectiv cu plată. Inspectoratul a avut încheiate în cursul anului, contracte de prestări servicii de pază şi protecţie pentru transporturi de produse cu caracter special constând în materii explozive, armament şi muniţii letale cu 5 societăţi comerciale.

În perioada de referinţă s-a asigurat paza şi protecţia a 82 transporturi de produse cu caracter special cu 164 jandarmi, 73 transporturi de bunuri şi valori cu 146 jandarmi şi s-a participat la asigurarea protecţiei a 506 transporturi de corespondenţă clasificată cu o medie de 4 jandarmi zilnic, în cooperare cu compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Judeţene de Informaţii Maramureş.

Structurile specializate de pază şi protecţie instituţională au aplicat 111 sancţiuni contravenţionale.

Cooperarea interinstituţională

Între inspectorat şi structurile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile, sunt dezvoltate relaţii de cooperare/colaborare/acţiune/intervenţie, pe probleme de specialitate, conform actelor normative în vigoare, pe domenii de interes public clar determinate şi în limitele legii. Colaborarea cu aceste structuri presupune atât schimbul de informaţii, cât şi susţinerea în executarea unor activităţi specifice în comun.

Din analizele efectuate pe linia desfăşurării activităţilor de cooperare/colaborare au fost planificate şi executate 627 acţiuni comune. Pe linia situaţiilor de urgenţă, în perioada analizată, inspectoratul a participat la exerciţii comune de pregătire şi la un număr de 10 misiuni de intervenţie, cu un efectiv total de 62 de jandarmi.

CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT

Resurse umane

Recrutarea şi încadrarea personalului

Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor, pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne rămâne o activitate importantă având în vedere necesitatea asigurării personalului conform dinamicii acestuia.

Activităţile desfăşurate în anul 2015 au avut ca rezultat creşterea numărului de candidaţi admişi la instituţiile de învăţământ fiind recrutaţi un număr total de 74 candidaţi.
Pregătirea personalului

În anul 2015, pregătirea continuă a personalului din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, s-a desfăşurat în conformitate cu documentele programatice întocmite în baza legislaţiei incidente, având ca obiectiv creşterea nivelului de profesionalism, necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor specifice fişei postului, dezvoltarea competenţelor personalului şi a capacităţii de acţiune a structurilor şi adaptarea acestora la nevoile de pregătire în continuă schimbare.

Activitatea de tutelă profesională a urmărit integrarea socio-profesională a cadrelor militare în activitate, precum şi integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor.

Imaginea publică

În perioada supusă evaluării, au fost emise 270 de buletine de presă, 35 comunicate de presă, fiind organizate 6 conferinţe de presă şi 4 briefinguri, la care au participat reprezentanţii mass-media locală. Din activităţile desfăşurate pe timpul campaniilor derulate la nivelul Jandarmeriei Române şi la nivel local de către Jandarmeria Maramureş amintim: campania umanitară „Jandarmii vor ca Mihăiţă să joace fotbal ! Alătură-te şi tu! ”; Prietenul meu în uniformă; campania educativ-preventivă „Tabere în siguranţă alături de jandarmii maramureşeni”; campania „Întinde o mână! Salvează o viaţă! Donează sânge!” proiectul Orăşelul copiilor iniţiat de către Asociaţia studenţească Amicus/ Cluj Napoca; campania de sensibilizare privind Aria Carpaţilor din cadrul proiectului elveţiano-român „Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române”.

În cursul anului 2015 au apărut în presa scrisă un număr de 2485 articole, apariţii radio au fost în număr de 1120 însumând peste 900 de minute şi 1245 prezenţe la posturi de televiziune locale însumând 1285 minute. Au fost acordate 63 interviuri atât către reprezentanţii presei locale, cât şi centrale. Evidenţiem faptul că nu au existat situaţii cu potenţial de evoluţie în criză mediatică şi nici materiale negative în mass-media cu privire la cadre cu funcţii de conducere, cadre din unitate sau la unitate.

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI
ÎN ANUL 2016

Creşterea performanţei activităţilor operative şi de suport sunt direcţiile pe care inspectoratul va acţiona în anul 2016. Stabilirea obiectivelor şi activităţilor specifice va urmări menţinerea unui standard ridicat al serviciului, îmbunătăţirii metodelor şi procedurilor utilizate, dar şi implicarea activă a personalului, nivelurilor ierarhice şi cetăţenilor în acest proces.

Creşterea performanţei activităţilor operative

Pe direcţia creşterii performanţei activităţilor operative, o atenţie deosebită va fi acordată în continuare îndeplinirii obiectivelor de creştere a eficienţei şi eficacităţii misiunilor şi monitorizării misiunilor şi evenimentelor.

Astfel, pe linia misiunilor specifice se doreşte eficientizarea procesului de pregătire a misiunii, identificarea unor riscuri pertinente adaptate la realităţile actuale concomitent cu regândirea modurilor de acţiune în diferite situaţii în concordanţă cu lecţiile învăţate, întărirea funcţiilor de coordonare şi control pe timpul desfăşurării misiunilor.

În ceea ce priveşte monitorizarea misiunilor şi evenimentelor, se impune ca în perioada următoare să asigurăm creşterea capabilităţilor de reacţie a personalului, pentru luarea unor decizii corecte în cazul producerii unor situaţii speciale sau de criză care pot apărea în zona de responsabilitate, în scopul gestionării eficiente a acestora. Totodată se va avea în vedere utilizarea la maxim a aplicaţiilor informatice existente, concomitent cu asigurarea implementării aspectelor de noutate pe această linie.

Creşterea performanţei activităţilor de suport

Pe direcţia creşterii performanţei activităţilor de suport sunt avute în vedere eficientizarea activităţii de resurse umane, protecţia documentelor clasificate, controlul managerial intern şi a asigurării logistice.

Totodată se va urmări dezvoltarea unui management eficient al resurselor materiale şi financiare în vederea asigurării suportului logistic al structurilor operative şi creşterii performanţei instituţionale.

CONCLUZII

Anul 2015 a fost un an cu complexe evoluţii la nivel politic şi social, eforturile depuse în vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică necesar societăţii noastre fiind remarcate. Astfel considerăm că instituţia noastră şi-a întărit rolul şi poziţia avută în societate.

Putem afirma în ceea ce ne priveşte, că obiectivele avute în vedere pentru această perioadă au fost atinse, încununând efortul depus de resursa umană.

Cu toate dificultăţile şi provocările la care am fost supuşi în perioada analizată, putem afirma că prin creşterea rolului şi calităţii implicării personalului, am creat premizele menţinerii în limite normale a situaţiei operative la nivelul judeţului, totodată fiind create şi premizele unei evoluţii pozitive în plan structural şi profesional pe termen scurt şi mediu.

Printr-o abordare activă, coerentă şi concertată a direcţiilor de acţiune se va urmări îmbunătăţirea performanţei operaţionale prin creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale, acţionând în direcţia asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, pe de o parte, şi în direcţia consolidării capacităţii instituţionale, pe de altă parte.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet