1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul la dispoziţia consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare;

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C.„Drumuri- Poduri Maramureş” S.A., pe anul 2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene,în anul 2020;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult din Judeţul Maramureş;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acțiunilor în domeniul sportului;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantuluipentrufinanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2020 pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general, în domeniul sportului;

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2020 pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumeiprevăzute în bugetulJudeţului Maramureş, pe anul 2020 pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale;

12. Proiect de hotărâre privindneexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului monument istoric, situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1;

13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcționare pentru Revista de Cultură „Nord Literar”;

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş;

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie la Spitalul de Boli Infecţioase Baia Mare;

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie laMuzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;

17. Proiect de hotărâre privind validarea unor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii”şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii”, pe anul 2020.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și