„Referitor la articolul publicat de Dvs. doresc să fac următoarele precizări:

* terenul în cauză, deținut de către Primăria municipiului Sighet, amintit în articol, este în suprafață totală de 350 ha, din care 99 de ha au fost închiriate de către subsemnatul pe o perioadă de cinci ani, în data de 15 iulie 2014, prin contract încheiat în urma unei licitații publice. La licitație s-au prezentat mai mulți ofertanți, care au preluat diferența de teren până la 350 ha. Licitația s-a organizat în urma multiplelor cereri, depuse cu ani în urmă, pentru pășunarea acestui teren de către locuitorii din zonă, cei care am deținut animale.

* Persoanele care au utilizat terenurile respective din zonele denumite „Țiganul” și „Vârful Negru” până în iulie 2014 nu dețin niciun fel de acte doveditoare cu privire la faptul că acele terenuri ar fi în proprietatea lor, terenul fiind în proprietatea municipiului Sighet. Consider că aceste persoane au obținut subvenții de la APIA pentru condiții de agro-mediu în mod ilegal, ba mai mult, aceștia nu au efectuat niciun fel de lucrări de întreținere a terenurilor respective, așa cum prevede legea. Totodată aceste persoane nu au dus animalele la pășunat pe terenurile respective. În zona respectivă se afla o stână de oi, aparținând domnului Conț, care plătea legal primăriei Sighet taxa de pășunat și neputând obține subvențiile cuvenite pentru acele terenuri, deoarece APIA, din momentul acordării subvențiilor, l-a penalizat pe acesta și nu i-a mai dat dreptul să depună cerere de subvenție pentru terenul respectiv.

* Inițial, terenurile în discuție, aparțineau de drept composesoratului „Coroana Sighetu Marmației”, iar Primăria Sighet nu putea elibera un act doveditor cu privire la terenul respectiv pentru a putea fi încasate subvenții de la APIA. În prezent, terenurile respective sunt în curs de întăbulare pe municipiul Sighet, existând în acest sens un ordin mai vechi al Prefectului județului Maramureș, care acordă acest drept.

* Subsemnatul Mariș Vasile doresc să menționez că am închiriat de la Primăria Sighet cele 99 de hectare de teren în mod legal prin contract și că dețin un număr suficient de animale, așa cum prevede legea. Consider că afirmațiile locuitorilor din cartierul Iapa (Sighet) pe care Sighet 247 i-a intervievat, afirmații conform cărora eu nu aș deține suficiente animale, sunt false, existând interese și oameni care doresc să obțină subvenții în mod nelegal, neavând documente în acest sens.

* Doresc să atrag atenția persoanelor care ocupă în prezent fără acte doveditoare terenurile care mi-au fost închiriate mie în mod legal prin contract de către Primăria Sighet, să elibereze terenurile respective și să depună cereri de retragere a subvențiilor de la APIA. În caz contrar, voi apela la toate mijloacele legale existente, și mă voi întoarce împotriva lor, pentru a mă despăgubi cu contravaloarea subvențiilor încasate de către aceștia în mod nelegal.

* Menționez că în cursul anului 2014 nu am beneficiat de nicio subvenție din partea APIA, contractul fiind încheiat după terminarea perioadei de depunere a cererilor de subvenție pentru pajiști pentru anul 2014. În eventualitatea că voi încasa subvenții începând cu anul 2015, doresc să menționez că din acele subvenții eu mă oblig conform legii să efectuez diverse cheltuieli de întreținere a pajiștilor respective, plus alte cheltuieli pentru întreținerea și înmulțirea animalelor.

* Îmi rezerv dreptul de a reveni cu completări la acest drept la replică”.

Sighet 247 pune la dispoziția oricui se simte lezat de cele relatate spațiu pentru publicarea unui eventual Drept la replică, fiind un portal de știri cu adevărat independent din Sighet, care are ca scop informarea corectă și completă a cititorilor săi.

Citește și

Comentarii