Publicăm mai jos întregul drept la replică:

„Subscrisa Parohia Romano Catolică Ocna Șugatag reprezentat legal de preot paroh Covaci István formulăm prezenta R E P L I C Ă față de articolul de mai jos publicat de D-l Nicu Iuga, prin care arătăm următoarele:

1. Cimitirul administrat de Parohia noastră nu a fost distrusă

2. Parohia a fost persoana juridică care a valorificat masa lemnoasă marcată legal de Ocolul Silvic Mara din cimitirul nostru, după aprobarea valorificării în Consiliul Parohial

3. arborii fiind în vârstă au reprezentat un pericol real și iminent asupra cetățenilor care intrau în cimitir și asupra monumentelor funerare, putând fi smulse/rupte de vânt, zăpadă etc

4. vânzarea materialului lemnos s-a făcut în urma marcării arborilor, semnarea unui contract de vânzare - cumpărare a masei lemnoase marcat pe picior cu un agent economic, cu condiția plății în contul bancar al Bisericii a sumelor convenite

5. s-a emis de către Ocolul Silvic o autorizație de exploatare a masei lemnoase rezultate

6. agentulului economic i-a fost permisă exploatarea în aceste condiții de Biserica noastră.

Practic dorim să beneficiem de publicarea acestei replici. Vă mai rugăm ca în situația în care în viitor veți publica articole despre Biserica noastră sau proprietățile Bisericii în prealabil să vă adresați Parohiei pentru a beneficia de informații, pe care putem să vi le punem la dispoziție. Astfel probabil nu veți crea confuzii sau nu veți publica informații eronate, având șansa de a verifica informațiile și a discerne dacă într-adevăr aveți material adevărat care merită publicat sau nu. Considerăm că articolul este tendențios, poziționând Biserica noastră într-o lumină defavorabilă, ceea ce nu este nici etic și nici util.

Consiliul Parohial al Bisericii Romano-Catolice Ocna Șugatag”.

Citește și