Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au trimis în judecată pe Ovidiu Nemeș, primar al municipiului Sighetu Marmației, pentru abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

În același dosar, a fost deferit justiției Ioan Bărbuș, director executiv economic al primăriei.

Potrivit unui comunicat al DNA, în data 14 octombrie 2013, Ovidiu Nemeș a încheiat în mod nelegal un contract de asistență juridică cu un avocat și a dispus în aceeași zi plata către acesta a sumei de 24.800 lei cu TVA inclus, reprezentând plata unor servicii acordate în favoarea primăriei, respectiv redactarea unei plângeri penale împotriva unei societăți comerciale.

„Cu toate că suma de bani a fost achitată, în aceiași zi, plângerea penală nu a fost redactată, iar în 16 mai 2014 avocatul a denunțat unilateral contractul de asistență juridică susținând că acest contract nu a fost pus în executare, astfel că nu a produs consecințe juridice, iar împuternicirea avocațială nu a fost utilizată”, susțin procurorii.

În perioada februarie — martie 2014, Ioan Bărbuș a contactat un alt avocat, a purtat discuții cu acesta, cu privire la încheierea unui contract cu primăria, fără a fi împuternicit în acest sens, semnând în 4 martie, în mod nelegal, un contract de asistență juridică și a efectuat plata a 10.000 lei, reprezentând onorariu pentru redactarea unei cereri de revizuire.

DNA susține că astfel a fost creat un prejudiciu total în dauna bugetului local al primăriei de 34.800 lei întrucât cele două contracte au fost încheiate cu încălcarea prevederilor legale, în condițiile în care instituția are compartiment juridic la care sunt angajați consilieri juridici, plătiți pentru prestarea de servicii juridice.

Sursa citată menționează că sumele de bani, reprezentând onorarii, plătite cu încălcarea dispozițiilor legale, au fost restituite primăriei la finalul anchetei penale.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Maramureș.

Ovidiu Nemeș s-a apărat în fața procurorilor DNA, arătând că nu cunoștea prevederile legale privind achiziționarea de servicii juridice de specialitate de către autoritățile locale, iar Ioan Bărbuș a arătat că a acționat strict în interesul municipiului Sighet.

Totodată, din rechizitoriu mai aflăm că vice-primarul municipiului Sighet, Scubli Horia, a fost scos de sub urmărirea penală, procurorii considerând că acesta a săvârșit fapta fără „vinovăție”, acesta semnând Ordinul de plată, fiind determinat de către directorul economic din Primărie, Ioan Bărbuș.

DNA mai precizează că persoanele respective au mai fost trimise în aprilie în judecată într-un dosar separat, pentru infracțiuni similare.

Redăm mai jos întregul rechizitoriu anonimizat, remis redacției Sighet 247 de către Direcția Națională Anticorupție:

R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ - BIROUL TERITORIAL BAIA MARE
Strada 1 Mai nr. 8A, Baia Mare, tel. 0262/211.093, fax 0262/211.094

Dosar nr. 50/P/2014

iulie 2014

RECHIZITORIU

Anul 2014, luna iulie, ziua 09

(…)procuror şef la Biroul Teritorial Baia Mare din cadrul Serviciului Teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Având în vedere materialul de urmărire penală privind pe inculpaţii NEMEŞ OVIDIU – GHEORGHE cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată şi BĂRBUŞ IOAN cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată;

EXPUN URMĂTOARELE:

STAREA DE FAPT:

Inculpatul Nemeş Ovidiu Gheorghe, primar al Municipiului Sighetu Marmaţiei, la data de 14 octombrie 2013, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit în mod defectuos un act, respectiv, a încheiat contractul de asistenţă juridică nr. 35/14.10.2013, cu domnul avocat (…), cu încălcarea dispoziţiilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012 şi a dispus în aceeaşi zi plata sumei de 20.000 lei fără T.V.A. (24.800 lei cu T.V.A. inclus) către avocatul (…), din cadrul Baroului Maramureş, reprezentând plata unor servicii juridice acordate de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei plângeri penale împotriva S.C. … Oradea.

Urmare acestei fapte a fost creat un prejudiciu în dauna bugetului local al Primăriei municipiului Sighetu-Marmaţiei, în sumă de 24.800 lei.

Inculpatul Bărbuş Ioan, în calitate de director economic în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, în perioada februarie – Martie 2014, a contactat pe domnul avocat …., a purtat discuţii cu acesta, cu privire la încheierea unui contract de consultanţă juridică, între avocat şi Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei, fără a fi împuternicit în acest sens, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a îndeplinit în mod defectuos acte, respectiv, a semnat contractul de asistenţă juridică nr. 001709/04.03.2014, l-a determinat pe viceprimarul municipiului Sighetu Marmaţiei, să semneze contractul de asistenţă juridică arătat mai sus şi a efectuat plata acestei sume de bani reprezentând onorariu, de 10.000 lei, prin ordin de plată, pentru plata unor servicii juridice acordate de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei cereri de revizuire în dosarul nr. …/100/2012 şi reprezentarea în faţa Tribunalului Maramureş împotriva S.C. … Oradea, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi a dispoziţiilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012.

Urmarea acestei fapte a fost crearea unui prejudiciu în dauna bugetului local al Primăriei municipiului Sighetu-Marmaţiei, constând în plata sumei de 10.000 lei, reprezentând onorariu avocaţial, ce a fost plătit domnului avocat…...

Fapta a fost săvârşită în următoarele împrejurări:

La data de 08.11.2009, inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe, atunci în calitatea de viceprimar al municipiului Sighetu Marmaţiei, împreună cu inculpatul Bărbuş Ioan şi consilierul juridic ..., au încheiat un contract de închiriere cu S.C. … Oradea, având ca obiect închirierea a 10 automate de vânzare a tichetelor de parcare, către Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei, fără respectarea dispoziţiilor OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, şi bineînţeles a încălcării dispoziţiilor legale de către persoanele arătate mai sus, prin Sentinţa civilă nr. 815 din data de 11.02.2013, pronunţată în dosarul nr. …./100/2012, al Tribunalului Maramureş, Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei a fost obligată să plătească către S.C. (…) Oradea, suma de 51.521,13 RON, reprezentând chiria restantă, penalităţi de întârziere calculate până la data de 29.11.2012, în cuantum de 423.152,78 RON, penalităţi de întârziere de 1% pe zi, calculate până la data plăţii efective şi cheltuieli de judecată în sumă de 772 RON, fiind executată în final din conturile Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei suma totală de 703.348,78 lei.

În dosarul nr. 136/P/2013, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, în perioada 08.10.2013 – 07.04.2014, s-au efectuat cercetări penale faţă de inculpaţii Nemeş Ovidiu – Gheorghe, Bărbuş Ioan (…), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000 completată şi modificată, privitor la aceste fapte şi prin Rechizitoriu din 07.04.2014, aceştia au fost trimişi în judecată, cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Maramureş, în dosarul nr. 2357/100/2014.

Pe parcursul cercetărilor penale, din dosarul nr. 136/P/2013, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, inculpaţii Nemeş Ovidiu – Gheorghe şi Bărbuş Ioan au încheiat contracte de asistenţă juridică, cu două cabinete individuale de avocat, în numele Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, pentru formularea unei plângeri penale şi respectiv a unei cereri de revizuire, împotriva S.C. (…)Oradea, fără a respecta atribuţiile de serviciu şi dispoziţiile art. I din O.U.G. nr. 26/2012.

Astfel, în luna octombrie 2013, inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe a luat legătura cu martorul (…), avocat din cadrul Baroului Maramureş, căruia i-a solicitat să analizeze toate înscrisurile, inclusiv hotărârile judecătoreşti, privind relaţia contractuală a Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei cu S.C. (…) Oradea, pentru a demara alte proceduri judiciare, în vederea schimbării situaţiei de fapt prin care Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei a fost obligată, în final, la plata sumei de 703.348,78 lei. În acest sens, inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe a înaintat avocatului (…), înscrisurile prin martorele …, consilier juridic în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi (…), avocat şi consilier în Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei.

La data de 14.10.2013, inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe a încheiat contractul de asistenţă juridică nr. 35/14.10.2013, cu domnul avocat (…), cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi a dispoziţiilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012 şi a dispus în aceeaşi zi plata sumei de 20.000 lei fără T.V.A. (24.800 lei cu T.V.A. inclus) către avocatul (…), din cadrul Baroului Maramureş, reprezentând plata unor servicii juridice acordate de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, şi anume redactarea unei plângeri penale împotriva S.C. (…) Oradea.

Cu toate că suma de bani a fost achitată, în aceiaşi zi, plângerea penală nu a fost redactată, iar la data de 16.05.2014, domnul avocatul (…) a denunţat unilateral contractul de asistenţă juridică nr. 35/14.10.2013, susţinând că acest contract nu a fost pus în executare, astfel că nu a produs consecinţe juridice, iar împuternicirea avocaţială nu a fost utilizată (…).

În art. 61 alin 2. din Legea nr. 215/2001, „Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului local…”.

Potrivit art. 63 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, „Primarul îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii:

a. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b. atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul local;
c. atribuţii referitoare la bugetul local;
d. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e. alte atribuţii stabilite prin lege”.

De asemenea, potrivit art. 63 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale „ În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. c, primarul:

a. exercită funcţia de ordonator principal de credite”.
În art. 63 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale

„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. d, primarul:

a. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.”

În luna februarie 2014, inculpatul Bărbuş Ioan, fără a fi împuternicit de primarul municipiului Sighetu Marmaţiei sau Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei, a purtat discuţii cu avocatul (…), avocat…., în vederea redactării şi susţinerii unei cereri de revizuire a hotărârii judecătoreşti prin care, Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei a fost obligată la plata sumei de peste 700.000 lei, către S.C (…) Oradea.

După aceea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu acesta a îndeplinit în mod defectuos acte şi anume, la data de 04.03.2014, acesta a încheiat şi semnat contractul de asistenţă juridică nr. 001709 din data de 04.03.2014, cu Cabinetul avocatului (…), iar apoi l-a determinat pe viceprimarul municipiului Sighetu Marmaţiei să semneze contractul de asistenţă juridică arătat mai sus.

La data de 05.03.2014, inculpatul Bărbuş Ioan a efectuat plata acestei sume de bani reprezentând onorariu de 10.000 lei, prin ordinul de plată nr. 134/05.03.2014, pentru serviciile juridice acordate de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei cereri de revizuire a hotărârii pronunţate în dosarul nr. …./100/2012 şi reprezentarea în faţa Tribunalului Maramureş împotriva S.C. (…) Oradea, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu şi a dispoziţiilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012. (…)

Din fişa postului directorului executiv Bărbuş Ioan, care a fost înaintată la dosarul cauzei, cu adresa nr. 6532/R/29.04.2014, rezultă că acesta îndeplinea printre alte şi următoarele atribuţii:

- coordonează şi sprijină activitatea serviciilor şi birourilor subordonate potrivit organigramei şi răspunde de buna gospodărire a resurselor financiare;
- aplicarea legislaţiei în domeniul bugetar-financiar;
- răspunde de buna gospodărire a instituţiei, urmând realizarea unui regim sever de economii;
- întocmirea şi fundamentarea bugetelor serviciilor şi birourilor subordonate potrivit organigramei;

În ceea ce priveşte cele două plăţi efectuate din bugetul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, acestea nu au fost aprobate de Consiliul Local al municipiului Sighetu Marmaţiei.

Sus-numiţii şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu ce le reveneau, prin dispunerea şi efectuarea plăţilor menţionate, deoarece în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei funcţionează consilieri juridici, care au ca atribuţie şi întocmirea unor documente juridice de genul celor redactate de către avocaţii mai sus-menţionaţi. Conform dispoziţiilor art. I alin.1 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, „Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare”.

Ca excepţie, Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei putea achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, dacă acestea nu puteau fi asigurate de către personalul de specialitate juridică angajat în cadrul primăriei şi doar cu aprobarea Consiliul Local al municipiului Sighetu Marmaţiei, aşa cum prevede art. I alin.2 din O.U.G. nr.26/2012 : „În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”

Prin faptele lor, inculpaţii Nemeş Ovidiu Gheorghe şi Bărbuş Ioan au creat un prejudiciu în dauna bugetului local al Primăriei municipiului Sighetu-Marmaţiei, constând în plata sumelor de bani reprezentând servicii juridice către avocaţii mai sus-menţionaţi, respectiv plata sumei de 20.000 lei fără T.V.A. către avocatul (…) şi a sumei de 10.000 lei fără T.V.A. către avocatul (…), deşi Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei avea şi are angajat consilier juridic, pe numita (…), care este retribuită cu un venit net de aproximativ 1.485 lei/ lună pentru prestarea de servicii juridice.

Din organigrama Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, mai rezultă şi faptul că la Compartimentul Juridic, mai figurează, în afară de persoana susmenţionată, încă doi consilieri juridici, ce se află în subordinea secretarului Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, care de asemenea este jurist.

În doctrina penală s-a stabilit că prin expresia „îndeplineşte în mod defectuos un act” se înţelege realizarea în alte condiţii decât cele prevăzute de legea unui act la care făptuitorul era obligat în virtutea atribuţiilor de serviciu.

Pentru existenţa infracţiunii de abuz în serviciu este necesar ca fapta comisă de subiectul activ în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, neavând relevanţă dacă s-u încălcat una sau mai multe atribuţii de serviciu ori dacă acestea au fost încălcate total sau doar în parte.

Prin adresa nr. 9187/25.06.2014, Municipiul Sighetu Marmaţiei a comunicat la dosarul cauzei, faptul că sumele plătite de la bugetul local, ca şi valoare a contractelor de asistenţă juridică nr. 35/15.10.2013, încheiat cu Cabinetul individual de avocat (…), respectiv contractul de asistenţă juridică nr. 001709/2014, încheiat cu Cabinetul de avocat (…), au fost recuperate în întregime, ca urmare a restituirii acestor sume, prin plata în numerar la casieria consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, motiv pentru care nu a fost promovat un proiect de hotărâre a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, privind constituirea ca parte civilă în acest dosar.

Alăturat, au fost înaintate în copie conform cu originalul, chitanţa seria MM VPA, nr. 6419949/17.06.2014 şi chitanţa seria MM VPA, nr. 6419950/17.06.2014, prin care inculpatul Bărbuş Ioan a restituit către bugetul local al municipiului Sighetu Marmaţiei, suma totală de 10.206 lei, reprezentând contravaloare contract asistenţă juridică şi penalităţi.

De asemenea au fost înaintate în copie conform cu originalul, chitanţa seria MM nr. 6419652/24.06.2014 şi chitanţa seria MM, nr. 6419653/24.06.2014, prin care domnul avocat (…) a restituit către bugetul local al municipiului Sighetu Marmaţiei, suma totală de 26.000 lei, reprezentând contravaloare contract asistenţă juridică şi penalităţi.

Se constată astfel că sumele de bani, reprezentând onorarii, plătite cu încălcarea dispoziţiilor legale, au fost restituite Municipiului Sighetu Marmaţiei la finalul anchetei penale desfăşurate în dosarul penal cu numărul de mai sus.

Faptele şi vinovăţia inculpatului se probează cu următoarele mijloace de probă:

(…)

MĂSURI CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE PROBĂ

(…)

ÎNCADRAREA JURIDICĂ:

1. Fapta inculpatului Nemeş Ovidiu – Gheorghe, primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, care la data de 14 octombrie 2013, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a îndeplinit în mod defectuos un act, respectiv a încheiat contractul de asistenţă juridică nr. 35/14.10.2013, cu domnul avocat (…)cu încălcarea dispoziţiilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012 şi a dispus în aceeaşi zi plata sumei de 20.000 lei fără T.V.A. (24.800 lei cu T.V.A. inclus) către avocatul (…), din cadrul Baroului Maramureş, reprezentând plata unor servicii juridice acordate de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei plângeri penale împotriva S.C. (…) Oradea, cauzând un prejudiciu în dauna bugetului Municipiului Sighetu-Marmaţiei, în sumă de 24.800 lei, constituie infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.

2. Fapta inculpatului Bărbuş Ioan, director economic în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, în perioada februarie – martie 2014, a contactat pe domnul avocat (…), a purtat discuţii cu acesta, cu privire la încheierea unui contract de consultanţă juridică, iar la data de 04 martie 2014, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a îndeplinit în mod defectuos acte, respectiv a încheiat şi semnat contractul de asistenţă juridică nr. 001709/04.03.2014, fără a fi împuternicit în acest sens, şi a efectuat plata acestei sume de bani reprezentând onorariu, de 10.000 lei, prin ordin de plată, pentru prestarea unor servicii juridice de către avocat în favoarea Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, respectiv redactarea unei cereri de revizuire în dosarul nr. 9502/100/2012 şi reprezentarea în faţa Tribunalului Maramureş împotriva S.C. …Oradea, cu încălcarea dispoziţiilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012, cauzând un prejudiciu în dauna bugetului Municipiului Sighetu-Marmaţiei, în sumă de 10.000 lei,
constituie infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.

ALTE SOLUŢII:

Faţă de (…), viceprimar al municipiului Sighetu Marmaţiei, se va dispune clasarea cauzei cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată, întrucât sunt aplicabile dispoziţiile art. 16 lit. „b” din Codul de procedură penală, deoarece fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţie. (…)

Referitor la latura civilă a cauzei menţionăm următoarele:

Prin adresa nr. 9187/25.06.2014, Municipiul Sighetu Marmaţiei a comunicat faptul că sumele plătite de la bugetul local, ca şi valoare a contractelor de asistenţă juridică nr. 35/15.10.2013, încheiat cu Cabinetul individual de avocat (…), respectiv contractul de asistenţă juridică nr. 001709/2014, încheiat cu Cabinetul de avocat (…), au fost recuperate în întregime, ca urmare a restituirii acestor sume, prin plata în numerar la casieria Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, motiv pentru care nu a fost promovat un proiect de hotărâre a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, privind constituirea ca parte civilă în acest dosar.

Alăturat, au fost înaintate în copie conform cu originalul, chitanţa seria MM VPA, nr. 6419949/17.06.2014 şi chitanţa seria MM VPA, nr. 6419950/17.06.2014, prin care inculpatul Bărbuş Ioan a restituit către bugetul local al municipiului Sighetu Marmaţiei, suma totală de 10.206 lei, reprezentând contravaloare contract asistenţă juridică şi penalităţi.

De asemenea au fost înaintate în copie conform cu originalul, chitanţa seria MM nr. 6419652/24.06.2014 şi chitanţa seria MM, nr. 6419653/24.06.2014, prin care domnul avocat (…) a restituit către bugetul local al municipiului Sighetu Marmaţiei, suma totală de 26.000 lei, reprezentând contravaloare contract asistenţă juridică şi penalităţi.

Privitor la persoana inculpaţilor Nemeş Ovidiu Gheorghe şi Bărbuş Ioan, precizăm următoarele:

Inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe, este în vârstă de 37 de ani, are 2
copii minori în întreţinere, este Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei şi faţă de acesta a fost pusă în mişcare acţiunea penală în dosarul nr. 136/P/2013, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată, cauza fiind înregistrată în dosarul nr. 2357/100/2014 al Tribunalului Maramureş.

În apărarea sa, inculpatul a invocat faptul că nu a cunoscut prevederile OUG nr. 26/2012 şi că a acţionat în interesul instituţiei, respectiv al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, căreia i-au fost executate conturile pentru suma de aproximativ 700.000 lei;

Inculpatul Bărbuş Ioan, este în vârstă de 60 de ani, nu are copii minori în întreţinere, este director economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi nu posedă antecedente penale, iar în apărarea sa a invocat faptul că a semnat acel contract doar pentru a confirma că există resursele necesare la bugetul local pentru plata chiriei stabilită prin contract. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată, cauza fiind înregistrată în dosarul nr. 2357/100/2014 al Tribunalului Maramureş.

În apărarea sa, inculpatul a invocat faptul că a acţionat în interesul instituţiei, respectiv al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei;

MĂSURI PROCESUALE:

Prin ordonanţa nr. 50/P/2014 din data de 24 aprilie 2014, ora 14,15 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată ( filele 5 - 8).

Prin ordonanţa din 29 mai 2014, ora 15,20 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii Nemeş Ovidiu – Gheorghe, Bărbuş Ioan şi (…), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată

Prin ordonanţa din 17 iunie 2014, ora 15,15 a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de suspectul Nemeş Ovidiu Gheorghe cu privire infracţiunea arătată mai sus.

Prin ordonanţa din 03 iulie 2014, ora 12.30, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de suspectul Bărbuş Ioan cu privire infracţiunea arătată mai sus.

Potrivit art. 13 alin. 1 lit. „b” din O.U.G. nr. 43/2002, privind Direcţia Naţională Anticorupţie, sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: „dacă indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către: …primarii şi viceprimarii municipiilor … conducătorii autorităţile şi instituţiilor publice locale şi centrale şi persoane cu funcţii de control din cadrul acestora…”. Cum la data săvârşirii faptei inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe avea calitatea de primar al municipiului Sighetu Marmaţiei, iar inculpatul Bărbuş Ioan avea calitatea de director executiv economic în cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, competenţa de efectuare a urmăririi penale în cauză, revine Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Constatând că în cauză au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare şi legal administrate,

În temeiul art. 327 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, art. 327 alin. 1 lit. b, art. 315 alin.1 lit. b şi art. 16 alin. 1, lit. b din Codul de procedură penală:

D I S P U N:

1. Trimiterea în judecată a inculpaţilor:

NEMEŞ OVIDIU – GHEORGHE (date personale) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată;

BĂRBUŞ IOAN (date personale) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.

(…)

3. Potrivit dispoziţiilor art. 328 alin. 2 din Codul de procedură penală, dosarul va fi înaintat Tribunalului Maramureş, spre competentă soluţionare, urmând a fi citaţi:

INCULPAŢII:

NEMEŞ OVIDIU – GHEORGHE
BĂRBUŞ IOAN
PARTE VĂTĂMATĂ: MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI prin Consiliul Local Sighetu Marmaţiei;

MARTORII:

(…)

4. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, inculpaţii Nemeş Ovidiu – Gheorghe şi Bărbuş Ioan urmează a fi obligaţi, fiecare, la plata cheltuielilor judiciare faţă de stat, în sumă de câte 700 lei.

PROCUROR ŞEF BIROU,

(…)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și