Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Primarul Ovidiu Nemeș și pe încă doi inculpați, directorul economic din Primăria Sighet Ioan Bărbuș și doamna Dunca Diana-Mihaela, care îndeplinea funcția de Secretar al Primăriei Sighet la data comiterii faptelor.

Procurorii arată în rechizitoriul întocmit în dosar că inculpaţii Nemeş Ovidiu Gheorghe, viceprimar al Municipiului Sighetu Marmaţiei, Bărbuş Ioan, director economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi Dunca Diana Mihaela, consilier juridic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei și-au încălcat atribuţiile (stabilite prin fişa postului) şi dispoziţiile legale privind achiziţiile publice.

În data de 18.11.2009 au încheiat şi semnat, fără a fi emisă o hotărâre a Consiliului Local, un contract de închiriere cu S.C. Alien Concept S.R.L., Oradea, a zece automate de vânzare a tichetelor de parcare (parcometre), către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei, în calitate de locatar şi astfel au cauzat un prejudiciu în valoare totală de 703.348,78 lei municipiului Sighetu Marmaţiei.

Tot din rechizitoriul DNA aflăm care este averea aparținând celor trei inculpați pusă sub sechestru aigurător, în vederea recuperării prejudiciului creat municipiului Sighet.

Ovidiu Nemeș are cel mai mult de suferit, partea din averea personală pusă sub sechestru fiind însemnată:

* casă de locuit în suprafață de 224 mp (S+P+1E);
* 4 terenuri situate în Sighet în suprafață totală de 3.432 mp:
* mai multe terenuri situate în alte localități decât Sighet în suprafață totală de 23.358 mp;
* 2 autoturisme: MERCEDES BENZ 200 D 123, de culoare verde, fabricat
în anul 1982 și TOYOTA N2 KUN 26 HILUX, de culoare gri, fabricat în anul 2009;
* 1 PLATFORMĂ WEIGER W2000F, de culoare gri, fabricată în anul 2002 (cel mai probabil platformă pentru transport cai);
* 1 armă de vânătoare cu ţeavă lisă marca BERETTA;
* 1 armă de vânătoare cu ţeavă ghintuită marca BLASER.

Ceilalți doi inculpați au scăpat mai ieftin:

Ioan Bărbuș:

* casă de locuit, situată în Sighetu Marmației;
* teren în suprafață de 544 mp, situat în Sighetu Marmației.

Diana-Mihaela Dunca:

* 1 autoturism marca DACIA LOGAN, de culoare gri,
fabricat în anul 2007.

De asemenea, inculpații au fost obligați la plata de cheltuieli judiciare în sumă de câte 1.500 lei fiecare.

Reamintim că Ovidiu Nemeș a mai fost trimis în judecată de curând de către DNA într-un nou dosar, dosarul „Avocații”, tot pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a prejudiciat bugetul municipiului Sighet prin diverse plăți efectuate către anumiți avocați, deși legea interzice acest lucru.

Sighet 247 pune la dispoziția oricui se simte lezat de cele relatate spațiu pentru publicarea unui eventual Drept la replică, fiind un portal de știri cu adevărat independent din Sighet, care are ca scop informarea corectă și completă a cititorilor săi.

Redăm mai jos întregul rechizitoriu anonimizat, remis redacției Sighet 247 de către Direcția Națională Anticorupție:

R O M Â N I A
MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ
BIROUL TERITORIAL BAIA MARE

Strada 1 Mai nr. 8A, Baia Mare, tel. 0262/211.093, fax 0262/211.094
Cod operator date 4472
Dosar nr. 136/P/2013
aprilie 2014

RECHIZITORIU
Anul 2014, luna aprilie, ziua 07

(.....), procuror şef la Biroul Teritorial Baia Mare din cadrul Serviciului Teritorial Cluj al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; Având în vedere materialul de urmărire penală privind pe inculpaţii:
NEMEŞ OVIDIU – GHEORGHE, BĂRBUŞ IOAN și DUNCA DIANA – MIHAELA cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de
art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal,
raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată;

EXPUN URMĂTOARELE:

STAREA DE FAPT:

Inculpaţii Nemeş Ovidiu Gheorghe, viceprimar al Municipiului Sighetu Marmaţiei, Bărbuş Ioan, director economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi Dunca Diana Mihaela, consilier juridic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin încălcarea acestor atribuţii stabilite prin fişa postului, şi a dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, la data de 18.11.2009 au încheiat şi semnat, fără a fi emisă o hotărâre a Consiliului Local, un contract de închiriere cu S.C. (.....)S.R.L., Oradea, al cărei administrator este numitul (.....), având ca obiect închirierea de către locatorul S.C. (.....)S.R.L. Oradea, a 10(zece) automate de vânzare a tichetelor de parcare (parcometre), către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei, în calitate de locatar şi astfel au cauzat un prejudiciu în valoare totală de 703.348,78 lei, municipiului Sighetu Marmaţiei reprezentat de Consiliului local.

Fapta a fost săvârşită în următoarele împrejurări:
Discuţii privitor la încasările din taxele de parcare şi modalităţile în care s-ar putea efectua un control al acestora s-au purtat la nivelul conducerii Municipiului Sighetu Marmaţiei, încă din anul 2001, existând o tentativă de achiziţionare a unor parcometre din anul 2006, care nu a fost finalizată, însă a fost identificată o societatea comercială, respectiv S.C. (.....)S.R.L. Oradea, care producea astfel de aparate şi care avea parcometre montate în municipiul Oradea şi localitatea Arad. Această societate comercială are ca obiect principal de activitate activităţi de editare a altor produse softwear, iar ca activităţi secundare import-export cu toate categoriile de mărfuri cuprinse în obiectul de activitate şi comercializarea lor în ţară şi străinătate, leasing, barter şi lohn. Asociaţi în cadrul S.C. (.....)S.R.L. sunt (.....), cu o cotă de 9,97% de participare la beneficii şi pierderi, (.....), cu o cotă de 0,01% din participare la beneficii şi pierderi şi (.....), cu o cotă de 90,02% de participare la beneficii şi pierderi, persoană care este şi administratorul societăţii comerciale, iar în ce priveşte situaţia financiară pe anul 2010 nu există înregistrări, în anul 2011, societatea comercială a avut o cifră de afaceri netă de 10.451.194 Ron, iar în anul 2012, a avut o cifră de afaceri netă de 3.335.465 Ron.

Nesocotind dispoziţiile legale privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de atribuire publică, a contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi obligaţiile asumate în funcţiile deţinute prevăzute de dispoziţiile legale şi cele stabilite în fişa postului, inculpaţii Nemeş Ovidiu – Gheorghe, Bărbuş Ioan şi Dunca Diana Mihaela, la data de 18.11.2009 au încheiat şi semnat, şi fără a fi emisă o hotărâre a Consiliului Local, contractul de închiriere nr. (.....)18.11.2009, în două exemplare originale, cu S.C. (.....)S.R.L., Oradea, al cărei administrator este numitul (.....), având ca obiect închirierea de către locatorul S.C. (.....)S.R.L. Oradea, a 10(zece) automate de vânzare a tichetelor de parcare (parcometre), către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei, în calitate de locatar.

Durata contractului de închiriere a fost stabilită la 12 luni, iar preţul a fost stabilit la suma de 200 euro fără TVA/lună/automat.
De asemenea, contractul de închiriere conţinea o clauză conform căreia locatarul va plăti o penalitate de 1%, pentru fiecare zi de întârziere la plata chiriei ori a oricăror obligaţii de plată ce-i revin.

Din conţinutul prevederilor legale de la momentul încheierii contractului de închiriere, rezultă faptul că reprezentanţii primăriei au încheiat şi semnat un contract de achiziţie publică în valoare totală de 24.000 euro fără TVA, prin atribuire directă, deşi dispoziţiile legale prevedeau că achiziţia directă se putea efectua dacă valoarea achiziţiei nu depăşea echivalentul în lei a 15.000 euro.

Procesul verbal de predare primire nr. (.....) din 12.03.2010, de
preluare a ale celor 10 parcometre, a fost semnat de către inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe, fiind preluate în custodie, urmând a fi montate şi puse în funcţiune.

Automatele de vânzare a tichetelor de parcare au funcţionat o perioadă scurtă de timp, însă în urma unor defecţiuni frecvente apărute în funcţionarea acestora, automatele au fost demontate şi depozitate în incinta Serviciului Public de Gospodărire „Urbana”, din cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi ulterior, în toamna anului 2010 au fost restituite către S.C. (.....)S.R.L. Oradea.

Deşi automatele de vânzare a tichetelor de parcare au funcţionat
o scurtă perioadă de timp, S.C. (.....)S.R.L. a emis patru facturi fiscale, reprezentând sumele datorate de către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei cu titlu de chirie, după cum urmează:

În urma unui calcul de rentabilitate efectuat de inculpatul Bărbuş Ioan, directorul economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, prin adresa nr. (.....) 21.05.2010, a comunicat către S.C. (.....)S.R.L. Oradea, refuzul la plată a facturii nr. (.....), şi rezilierea contractului nr. (.....), cu data de 31.05.2010 (fila 119, Vol. I). Este de menţionat şi faptul că, inculpatul Bărbuş Ioan nu avea un mandat din partea conducerii Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, pentru rezilierea contractului.

La această adresă S.C. (.....)S.R.L. Oradea a comunicat Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei – Direcţia Economică, că până la remedierea tuturor defecţiunilor apărute la aparate primăria să fie scutită de plata chiriei (fila 131, Vol. II).

În urma unor discuţii telefonice purtate de către inculpatul Bărbuş Ioan cu reprezentantul S.C. (.....)S.R.L. Oradea, martorul (.....), care s-a consultat cu administratorul societăţii comerciale (.....), prin adresa nr. (.....)18.10.2010, a comunicat Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei, că societatea comercială va pune în funcţiune cele 10 automate de bilete din data de 01.11.2010 şi că primăria va achita suma de 7500 Ron ce reprezintă 25% din încasările realizate până atunci (fila 132, Vol. II).

Această poziţie a societăţii comerciale nu a fost agreată de reprezentanţii Primăriei Sighetu Marmaţiei, astfel cele 10 automate de
bilete au fost restituite S.C. (.....)S.R.L. Oradea în toamna anului 2010, şi nu s-a efectuat până în anul 2013, nicio plată către această societate comercială, deşi aceasta era modică, raportat suma de bani încasată din exploatarea acestora, şi anume suma de 33.611,40 lei.

Corespondenţa cu S.C. (.....)S.R.L. Oradea, privind refuzul de plată al facturii, aşa zisa reziliere a contractului şi stabilirea sumei la pe care trebuia să o plătească Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei pentru exploatarea celor 10 parcometre s-a purtat de către inculpatul Bărbuş Ioan, în perioada mai – octombrie 2010. În perioada următoare, cei trei inculpaţi, care au semnat cu încălcarea atribuţiunilor de serviciu şi a dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, şi au angajat răspunderea contractuală a municipiului Sighetu Marmaţiei, au dat dovadă de o indolenţă şi o pasivitate greu de imaginat, pasivitate care a dus la crearea unui prejudiciu substanţial, ce a fost ulterior stabilit prin hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile.

Prin Sentinţa civilă nr. (.....) din data de 11.02.2013, pronunţată în dosarul nr. (.....) 100/2012, al Tribunalului Maramureş, Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei a fost obligată să plătească către S.C. (.....)S.R.L. Oradea, suma de 51.521,13 RON, reprezentând chiria restantă, penalităţi de întârziere calculate până la data de 29.11.2012, în cuantum de 423.152,78 RON, penalităţi de întârziere de 1% pe zi, calculate până la data plăţii efective şi cheltuieli de judecată în sumă de 772 RON.

Pe parcursul procesului derulat la Tribunalul Maramureş, deşi a fost citată, Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei nu a formulat nici un
fel de apărare, nu a utilizat corespondenţa purtată cu S.C. (.....) S.R.L. Oradea şi nu a trimis nici un reprezentant în vederea participării la acel proces, deşi a fost legal citată, pentru termenul de judecată din data de 07.01.2013, procedura fiind îndeplinită, prin funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei, Municipiul Sighetu Marmaţiei, prin primar, având în continuare pe parcursul procesului, termen în cunoştinţă.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că, Primăria municipiului
Sighetu-Marmaţiei a declarat recurs împotriva sentinţei mai sus-menţionate, la data de 19.03.2013, iar prin Decizia civilă nr. (.....)/27.05.2013, a Curţii de Apel Cluj, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, recursul declarat a fost respins, decizia fiind irevocabilă. (.....).

De asemenea, Municipiului Sighetu Marmaţiei a formulat, prin primarul Ovidiu Gheorghe Nemeş o cerere de revizuire a deciziei civile mai sus arătată, care a fost redactată de inculpata Dunca Diana Mihaela, cerere de revizuire care de asemenea a fost respinsă.

Au mai fost formulate şi contestaţii la executare care au fost respinse şi prin adresa nr. (.....)/R/28.02.2014, Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei a arătat că au fost executate conturile bugetului local, urmare a executării silite cu suma de 594.046,78 lei şi s-au efectuat viramente în sumă de 109.302 lei către S.C. (.....) S.R.L. Oradea (filele 329-340, Vol. II).

(.....)

***

(.....)

Faptele şi vinovăţia inculpaţilor se probează cu următoarele
mijloace de probă:

VOLUMUL I

(.....)

MĂSURI CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE PROBĂ

(.....)

ÎNCADRAREA JURIDICĂ:

I. Fapta inculpatului Nemeş Ovidiu – Gheorghe, viceprimar al municipiului Sighetu Marmaţiei, care în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin încălcarea acestor atribuţii stabilite prin Legea nr. 215/2001, a Administraţiei publice locale şi prin Dispoziţia nr. (.....)/2008, a Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, şi a dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, la data de 18.11.2009 a încheiat şi semnat, fără a fi emisă o hotărâre a Consiliului Local, contractul de închiriere nr. (.....)18.11.2009, cu S.C. (.....)S.R.L., Oradea, al cărei administrator este numitul (.....) având ca obiect închirierea de către locatorul S.C. (.....)S.R.L. Oradea, a 10(zece) automate de vânzare a tichetelor de parcare (parcometre), către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei, în calitate de locatar, cu preţul de 200 euro/lună/parcometru (24.000 euro/an valoarea contractului) şi cu o dobândă penalizatoare de 1%/zi de neplată a chiriei (respectiv cu o dobândă penalizatoare de 365%/an) şi astfel au cauzat un prejudiciu în valoare totală de 703.348,78 lei, municipiului Sighetu Marmaţiei reprezentat de Consiliului local, constituie infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.

Fapta inculpaţilor Bărbuş Ioan, director economic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei şi Dunca Diana Mihaela, consilier juridic al Primăriei municipiului Sighetu Marmaţiei care în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin încălcarea acestor atribuţii stabilite prin fişa postului, şi a dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, la data de 18.11.2009 au încheiat şi semnat, alături de viceprimarul Nemeş Ovidiu-Gheorghe, fără a fi emisă o hotărâre a Consiliului Local, un contract de închiriere cu S.C. (.....) S.R.L., Oradea, al cărei administrator este numitul (.....), având ca obiect închirierea de către locatorul S.C. (.....)S.R.L. Oradea, a 10(zece) automate de vânzare a tichetelor de parcare (parcometre), către Primăria municipiului Sighetu-Marmaţiei, în calitate de locatar, cu preţul de 200 euro/lună/parcometru (24.000 euro/an, valoarea contractului) şi cu o dobândă penalizatoare de 1%/zi de neplată a chiriei (respectiv cu o dobândă penalizatoare de 365%/an) şi astfel au cauzat un prejudiciu în valoare totală de 703.348,78 lei, municipiului Sighetu Marmaţiei reprezentat de Consiliului local, constituie infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.

II. ALTE SOLUŢII:

(.....)

Referitor la latura civilă a cauzei menţionăm următoarele:
Prin adresa nr. (.....)/11.03.2014, Municipiul Sighetu Marmaţiei s-a constituit parte civilă cu suma totală de 703.348,78 lei, ca urmare a aprobării Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei efectuată prin Hotărârea nr. (.....)/10.03.2014 ( filele 313-316, Vol. I.).

Privitor la persoana inculpaţilor precizăm următoarele:

Inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe, (.....)
Inculpatul Bărbuş Ioan, (.....)
Inculpata Dunca Diana – Mihaela, (.....)

MĂSURI ASIGURĂTORII:

Prin ordonanţa din data de 11 martie 2014 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpatului Nemeş Ovidiu - Gheorghe în vederea reparării pagubei produse municipiului Sighetu Marmaţiei, până la concurenţa sumei de 703.348,78 lei, respectiv asupra următoarelor bunuri:

- cota de 1/1 din terenul în suprafaţă de 100 mp şi cota de 1/1 din casă S+P+1E şi garaj, înscrise în cartea funciară nr. (.....), Sighetu Marmaţiei (.....), precum şi cota de 1/1 din terenul de natură grădină în suprafaţă de 224 mp, înscris în cartea funciară (.....)Sighetu Marmaţiei (.....)situate în municipiul Sighetu Marmaţiei, (.....), jud. Maramureş;
- cota de 1/1 din terenul arabil (.....) , în suprafaţă de 5790 mp, înscris în cartea funciară nr. (.....),(.....) număr topografic (.....) şi cota de 1/1 din terenul arabil (.....), în suprafaţă de 5630 mp, înscris în cartea funciară nr. (.....), număr topografic (.....);
- cota de 1/1 din terenul în suprafaţă de 231 mp, înscris în cartea funciară nr. (.....) Sighetu Marmaţiei, număr cadastral (.....), situat în Sighetu Marmaţiei, (.....), jud. Maramureş;
- cota de 1/1 din terenul în suprafaţă de 2877 mp, înscris în carte funciară nr. (.....) Sighetu Marmaţiei – (.....) , , număr topografic (.....), situat în Sighetu Marmaţiei, (.....) , jud. Maramureş;
- cota de 1/1 din terenul în suprafaţă de 11938 mp, înscris în carte funciară nr. (.....) , număr cadastral (.....) (.....) , situat în comuna (.....), sat (.....), jud. Maramureş, (filele 67-76 ,Vol. III);
- TOYOTA N2 KUN 26 HILUX, de culoare gri, fabricată în anul 2009, nr. de şasiu (.....) ;
- PLATFORMĂ WEIGER W2000F, de culoare gri, fabricată în anul 2002, nr. de şasiu (.....);
- MERCEDES BENZ 200 D 123, de culoare verde, fabricat în anul 1982, nr. de şasiu (.....));
- unei arme de vânătoare cu ţeavă lisă marca BERETTA (.....)
- unei arme de vânătoare cu ţeavă ghintuită marca BLASER

(.....)

De asemenea, prin ordonanţa din data de 11 martie 2014 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Bărbuş Ioan, în vederea reparării pagubei produse municipiului Sighetu Marmaţiei până la concurenţa sumei de 703.348,78 lei, respectiv asupra următoarelor bunuri imobile:

- cota de 1/1 din terenul în suprafaţă de 544 mp înscris în cartea funciară nr. (.....) ), Sighetu Marmaţiei nr. topografic (.....) şi cota de 1/1 din casă, înscrisă în cartea funciară nr. (.....) (.....), Sighetu Marmaţiei, (.....) situate în municipiul Sighetu Marmaţiei, (.....), nr. nou posibil (.....), jud. Maramureş, (filele 89-94, Vol. III).

Prin ordonanţa din data de 11 martie 2014 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatei Dunca Diana - Mihaela, în vederea reparării pagubei produse municipiului Sighetu Marmaţiei până la concurenţa sumei de 703.348,78 lei, respectiv asupra următoarelor bunuri mobile:

- autoturism DACIA SD LSDAF LOGAN, de culoare gri, fabricată în anul 2007, nr. de şasiu (.....)

MĂSURI PROCESUALE ŞI PREVENTIVE:

Prin ordonanţa nr. 136/P/2014 din data de 03 februarie 2014, ora 11,00 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată, şi complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 297 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.( filele 08-13, Vol. I ).

Prin ordonanţa din 04 februarie 2014, ora 14.20 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii Nemeş Ovidiu–Gheorghe, Bărbuş Ioan şi Dunca Diana – Mihaela, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată şi faţă de suspectul (.....), pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 48 din Codul penal raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal şi raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată ( filele 14-20, Vol. I ).

Prin ordonanţa din 24 martie 2014, ora 12:20 a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de suspecta Dunca Diana Mihaela cu privire infracţiunea arătată mai sus. ( filele 217-220, Vol. I ).

Prin ordonanţa din 25 martie 2014, ora 10:55 a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de suspectul Bărbuş Ioan cu privire infracţiunea arătată mai sus. ( filele 232-235, Vol. I ).

De asemenea, prin ordonanţa din 25 martie 2014, ora 14:20 a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de suspectul Nemeş Ovidiu - Gheorghe cu privire infracţiunea arătată mai sus. ( filele 244-247, Vol. I ).

Potrivit art. 13 alin. 1 lit. „b” din O.U.G. nr. 43/2002, privind Direcţia Naţională Anticorupţie, sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: „dacă indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către: …primarii şi viceprimarii municipiilor …”.

Cum la data săvârşirii faptei inculpatul Nemeş Ovidiu – Gheorghe avea calitatea de viceprimar al municipiului Sighetu Marmaţiei, competenţa de efectuare a urmăririi penale în cauză, revine Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Constatând că în cauză au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare şi legal administrate, în temeiul art. 327 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, art. 327 alin. 1 lit. b, art. 315 alin.1 lit. b şi art. 16 lit. a din Codul de procedură penală:

D I S P U N:

1. Trimiterea în judecată a inculpaţilor:

NEMEŞ OVIDIU – GHEORGHE - (.....)pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată;

BĂRBUŞ IOAN - (.....)pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată şi

DUNCA DIANA MIHAELA - (.....)pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, raportat la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, completată şi modificată.

2.(.....)

3. Potrivit dispoziţiilor art. 328 alin. 2 din Codul de procedură penală, dosarul va fi înaintat Tribunalului Maramureş, spre competentă soluţionare, urmând a fi citaţi:

INCULPAŢII:

NEMEŞ OVIDIU – GHEORGHE - (….)
BĂRBUŞ IOAN - (….)
DUNCA DIANA MIHAELA – (….)

PARTEA CIVILĂ:
MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI prin Consiliul Local Sighetu Marmaţiei

MARTORII:
(.....)

4. În temeiul art. 274 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, inculpaţii Nemeş Ovidiu – Gheorghe, Bărbuş Ioan şi Dunca Diana Mihaela urmează a fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare faţă de stat, în sumă de câte 1.500 lei.

PROCUROR ŞEF BIROU,

(.....)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și