Reiau câteva fragmente scrise de mine atunci, trecând peste regula ghilimelelor, absolut de prisos în acest caz. Scriam atunci: România a strâns gunoaie. Bine ar fi fost dacӑ aş fi putut scrie cu patrioticӑ mândrie: România a strâns GUNOAIELE. [...] Mӑ întreb, vӑ întreb, dacӑ nu cumva înainte de curӑţenia asta [...], n-ar fi cazul sӑ auzim nişte bocete sfâşietoare emise de cei care, prinşi asupra faptului, au primit amenzi usturӑtoare la buzunar pentru...„neglijenţӑ”, deşi acţiunea de poluare se face conştient. Prin scӑrile blocurilor, aşteptând lângӑ uşi sӑ fie duse la tomberoane, vezi gunoaiele puse în pungi de plastic emanând mirosuri care te obligӑ sӑ mӑreşti frecvenţa paşilor pânӑ în casӑ. Pe stradӑ vezi câte un nesimţit care aruncӑ mucul de ţigarӑ sau resturi alimentare direct din maşinӑ pe mijlocul drumului. Pe trotuare, vezi puncte negre peste tot, adicӑ gume de mestecat scuipate şi cӑlcate în picioare, pentru cӑ, fiind atât de multe, nu mai pot fi ocolite.

Oare cât o fi amenda pentru asemenea fapte? Oare existӑ legislaţie? Dacӑ existӑ, se aplicӑ, sau se dau amenzi doar pentru parcarea în locuri nepermise? Aceeaşi eficienţӑ nu ştiu sӑ existe pentru gunoaiele care aruncӑ gunoaie, cӑ de-aia mi-am zis cӑ un titlu nimerit ar fi „Gunoaie. De toate felurile”.

La anul, iar vom fi fericiţi cӑ unii au adunat gunoaie aruncate de alţii, sau lӑsate la iarbӑ verde, dupӑ ce micii şi berea au intrat deja în burţile încӑpӑtoare ale unor amatori de petreceri în naturӑ. În natura din ce în ce mai sufocatӑ de omul creat de lipsa de fermitate în aplicarea legii a autoritӑţilor, în oraşe, la ţarӑ, a apӑrut o nouӑ specie: OMUL-GUNOI!

Revin acum la acţiunea din 21 septembrie 2019. Iar s-au împӑrţit sectoare de activitate civicӑ menitӑ sӑ educe tânӑra generaţie cӑ aşa (descotorosirea pe unde nu trebuie de ambalaje, de ţigӑri fumate, de sticle, etc.,etc.) nu-i bine, nu-i sӑnӑtos, nu-i frumos.

Dupӑ ce s-au umplut sacii cu mizerii de tot felul, a venit controlul din partea Administraţiei locale, care, în loc sӑ mulţumeascӑ elevilor pentru strӑduinţӑ şi profesorilor - participanţi activi şi ei - pentru activitatea cu nume luat dintr-o altӑ limbӑ, dar de circulaţie internaţionalӑ, li a spus cӑ nu s-a strâns chiar tot, cӑ mai sunt resturi de tot felul pe traseul arondat. Repet: sacii erau plini, nu mai exista posibilitatea adunӑrii altor mizerii.

De ce nu-i Administraţia tot aşa de criticӑ cu ea însӑşi (permisӑ sӑ-mi fie personificarea), când trece dimineaţa pe strada Jegoasӑ, pardon, Pietonalӑ, spre locul de muncӑ? Uneori, mai vӑd Administraţia plimbându-se agale pe necurӑţata stradӑ. Dacӑ lӑsӑm Pietonala, tristӑ din cauza jegului din ce în ce mai mare care o acoperӑ şi mergem oriunde ne-ar conduce inspiraţia de moment, vedem gunoaie.

De ce nu merge Administraţia de luni pânӑ vineri (inclusiv) în urma Marelui Aspirator care culege pe alese mucurile de ţigarӑ şi resturile doar de foarte mici dimensiuni ? Atunci chiar ar avea observaţii de fӑcut.

Probabil cӑ ne vom asfalta singuri strӑzile şi trotuarele într-o bunӑ zi. Desigur, cu materialele oferite de Administraţie. Când totul va fi gata, cineva va trece pe acolo şi ne va reproşa c-au rӑmas nişte gropi în asfalt.

Şi atunci ne vom reaminti de involuţia omului, adicӑ de omul-gunoi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și