Candidaţii care depun cerere de înscriere, până la data de 08.04.2016 vor depune dosarele de recrutare, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, între orele 08,00 – 15,00 la Serviciul Resurse Umane şi vor cuprinde următoarele documente:

- copia actului administrativ prin care i-au încetat raporturile de serviciu sau adeverinţă eliberată de unitatea în care au fost încadraţi din care să rezulte că a avut calitatea de poliţist şi motivul încetării raporturilor de serviciu;
- cererea de înscriere şi CV, model Europass;
- copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
- cazierul judiciar;
- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- două fotografii color 9 x 12 cm;
- fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
copia permisului de conducere;

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, telefon: 0262 - 207711 sau pe site-ul instituţiei https://mm.politiaromana.ro şi pe pagina oficială a Inspectoratului General al Poliţiei Române https://politiaromana.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și