Sunt așteptați să participe 248 de candidați pe cele 230 posturi scoase la concurs, respectiv 166 posturi director și 64 posturi director adjunct.

Conform Procedurii operaționale ME nr. 33.805/06.10.2021, la finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează borderoul de primire predare-primire a testelor și rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare. Responsabilii de sală vor avea, în mapa sălii, lista nominală a celor doi membri ai comisiei de concurs repartizați pentru evaluarea lucrărilor din sala respectivă.

După predarea tuturor pieselor și foilor de concurs, responsabilii de sală invită în sala respectivă membrii comisiei de evaluare și observatorii care doresc să participe la activitate. Comisiile evaluează obligatoriu testul standardizat în prezența candidatului și a doi
martori aleși dintre candidații din sală și consemnează punctajul în borderoul de notare existent pe foaia de concurs, fără a face însemnări sau notări pe acesta sau pe lucrare.

Evaluarea se realizează în sălile în care candidații au susținut proba scrisă, prin deplasarea în serile respective a membrilor comisiilor de evaluare și, după caz, a observatorilor. Camerele de supraveghere audio-video înregistrează obligatoriu toată activitatea de evaluare.

Tentativa de fraudă sau frauda atrag după sine eliminarea candidatului din concurs şi pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet