Acest act normativ a intrat în vigoare din 7 august, însă dispoziţiile, prin care se stabilesc şi sancţionează contravenţiile, intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

În baza acestui act normativ, angajatorul are obligaţia de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă şi documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru.

Această reglementare creează posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfăşoară activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în documente, cu cele transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de muncă (conform art. 17(3) din Codul muncii) în timpul executării acestuia, impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Amenzi mari pentru angajatorii care nu respectă legea

Noul act normativ reglementează situaţiile care constituie muncă nedeclarată şi stabileşte cuantumul sancţiunilor aplicate:

Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii – faptă sancţionată cu amendă de 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;
Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii – fapta sancţionată cu amendă de 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat – faptă sancţionată cu amendă de 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;.

Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial – faptă sancţionată cu amenda de 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

Fapta angajatorului de a nu păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă, pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei.

De asemenea, se înăspreşte regimul sancţionator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de cinci persoane, stabilite până în prezent, pentru încadrarea faptei drept contravenţie şi creşterea cuantumului amenzii contravenţionale aplicate. Totodată, inspectorii de muncă vor avea competenţa de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.

Totodată, în vederea încurajării contravenientului la conformare şi la plata benevolă a amenzii contravenţionale, s-a instituit posibilitatea achitării a jumătate din amendă, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de sancţionare.

O altă modificare legislativă stabileşte că primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și