Din Comisia Centrală de Organizare şi Evaluare a Olimpiadei Naţionale de Limba Rusă Modernă au fӑcut parte 16 profesori, dintre care amintim: Axinia Crasovschi (din partea Universitӑţii Bucureşti-preşedinte), Luminiţa Stoian (din partea Ministerului Educaţiei Naţionale-prşedinte executiv), Sorin Giurumescu (din partea M.E.N.-vicepreşedinte), Simona Malearciuc (din partea I.S.J. Maramureş-vicepreşedinte), Maria Ştefan (din partea Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” Sighetu Marmației-membru), Odarca Bout (din partea Liceului „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației-membru).

La aceastӑ competiţie, Maramureşul a fost reprezentat de urmӑtorii elevi:

Clasa a IX-a: Gridjac Natalca Nicoleta, Țudic Cristian, Boiciuc Mirela

Clasa a X-a: Bodnaruc Mihai, Dubovici Andreea Maria, Firisceac Mihaela
Delia Petruța, Zamuruev Vladislav

Clasa a XI-a: Felic Gheorghe, Ferțadi Mihai Marian, Iurcuț Maria, Moiș
Marius, Pintilie Denisa Georgiana

Clasa a XII-a: Dan Adriana, Iațco Claudiu

www.sighet247.ro are marea bucurie de a-şi informa cititorii cӑ Mihai Bodnaruc, elev în clasa a X-a D, la Liceul Pedagogic ʺRegele Ferdinandʺ a reusit sӑ obtinӑ locul I, cu 96,5 puncte. Felicitӑri profesorilor care s-au ocupat de pregӑtirea lui!

Domna profesoarӑ Ana Moldovan, Inspector şcolar general al I.S.J. Maramureş, într-un mesaj adresat participanţilor şi organizatorilor etapei naţionale a Olimpiadei Şcolare de limba rusӑ modernӑ, gӑzduitӑ de Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei, a spus, printre altele: ʺFelicit din toatӑ inima elevii, profesorii şi pӑrinţii, al cӑror efort conjugat a condus la atingerea unui prag al performanţei la aceastӑ disciplinӑ şi le doresc mult succes în demersurile lor pentru ca excelenţa sӑ devinӑ o constantӑ a şcolii româneşti!ʺ

Un deziderat pe care toţi cei implicaţi în învӑţӑmânt şi-l doresc.


Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și