Pe de altă parte, ministrul susține că va continua aplicarea la nivel instituțional a dialogului social prin implicarea partenerilor sociali — sindicate, patronate, ONG-uri — în actul decizional.

Liviu Pop a precizat, totodată, că vor fi derulate acțiuni pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu precădere în rândul tinerilor.

AGERPRES: Care sunt proiectele și prioritățile dumneavoastră pentru perioada următoare, în calitate de ministru delegat pentru Dialog Social?

Liviu Pop: Un prim obiectiv îl reprezintă consolidarea rolului instituției dialogului social drept componentă fundamentală a statului de drept și a democrației, precum și consolidarea legăturilor de încredere dintre guvernanți și guvernați. Dialogul social trebuie să se apropie cât mai mult de cetățean. Voi continua aplicarea la nivel instituțional a dialogului social prin implicarea partenerilor sociali — sindicate, patronate, ONG-uri — în actul decizional. Un alt obiectiv îl reprezintă operaționalizarea Oficiului de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă MMFPSPV. Totodată, printre priorități, se numără modificarea Legii 62/2011 privind dialogul social și funcționarea Consiliului Economic și Social (CES). Consider că ar trebui elaborat un regulament prin care ministerele, companiile de stat să fie obligate să organizeze periodic comisii de dialog social, întrucât în multe dintre aceste structuri dialogul social nu există sau nu funcționează așa cum ar trebui. Totodată, se impune implementarea dialogului social la nivelul prefecturilor, consiliilor județene și la nivelul consiliilor locale.

AGERPRES: Când ar putea deveni operațional Oficiul de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice?

Liviu Pop: Așa cum am spus, operaționalizarea Oficiului de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă reprezintă un obiectiv al mandatului meu. Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil. Este prevăzut în programul nostru de activitate să facem demersurile necesare pentru ca în cursul acestui an Oficiul de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă să devină operațional.

AGERPRES: În ce stadiu se află procedurile de modificare a Legii dialogului social?

Liviu Pop: O să vă prezint stadiul în care se afla la momentul preluării mandatului de ministru pentru Dialog Social, așa cum probabil l-ați putut regăsi și în bilanțul prezentat de fostul ministru Aurelia Cristea.

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței CNTDS din octombrie 2013, premierul a precizat că amendarea Legii nr. 62/2011 este posibilă doar în urma unui consens tripartit, astfel că au fost organizate întâlniri cu liderii confederațiilor sindicale și patronale reprezentative, în cadrul cărora au fost dezbătute revendicările acestora cu privire la Legea Dialogului Social. A fost constituit un grup de lucru la nivelul Direcției Dialog Social, format din reprezentanți ai confederațiilor patronale și sindicale reprezentative. Grupul de lucru a avut cinci întâlniri în decursul anului 2014. Propunerile de modificare venite din partea sindicatelor se referă la: protecția suplimentară a liderilor de sindicat, reintroducerea contractului colectiv de muncă unic la nivel național, modificarea criteriilor de reprezentativitate și declanșarea conflictelor colective de muncă pe perioada derulării unui contract colectiv de muncă în vigoare. Au avut loc dezbateri consecvente pe aceste teme, ultimul termen agreat de partenerii sociali a fost decembrie 2014, pentru prezentarea unei poziții comune. Propunerile de amendamente au fost transmise către Organizația Internațională a Muncii pentru obținerea unui punct de vedere. Alte două proiecte de Lege pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social se află în dezbatere la Comisiile permanente ale Camerei Deputaților și vizează: obligativitatea angajatorului de a reține pe statul de plată cotizația sindicală și stabilirea unor modalități concrete de negociere colectivă a contractelor ce se vor încheia la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Pe termen scurt, voi propune creșterea frecvenței ședințelor Consiliului Național Tripartit și sper să ajungem la un consens pentru a opera cât mai curând posibil modificările care se impun. Discuțiile cu partenerii sociali pe marginea modificării Legii Dialogului Social 62/2011 rămân deschise. Periodic, voi informa opinia publică cu privire la stadiul modificărilor Legii 62/2011.

AGERPRES: În ce măsură poate reprezenta dialogul social o soluție pentru evitarea disponibilizărilor din marile companii cu capital majoritar de stat? Cum considerați că pot fi rezolvate problemele de la Combinatul Oltchim, în condițiile în care acesta are datorii foarte mari și există riscul disponibilizărilor de personal?

Liviu Pop: Identificarea soluțiilor tehnice pentru rezolvarea oricărei situații, precum cea de la Oltchim, și punerea lor în practică este de competența specialiștilor în domeniu. În mod cert, identificarea unor soluții viabile se poate face numai printr-un dialog social între toți actorii implicați, prin cooperare și printr-o abordare constructivă. Susțin cu tărie că dialogul social este o componentă esențială a vieții sociale și economice care are ca scop asigurarea unui climat de pace și garantarea stabilității sociale.

AGERPRES: Ce măsuri trebuie luate în perioada următoare pentru protecția angajaților, în condițiile în care un studiu recent al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) arată că numărul contractelor colective de muncă înregistrate la nivel de unitate în România s-a redus la aproximativ jumătate, după reformele legislative produse în anul 2011?

Liviu Pop: Dimpotrivă, numărul contractelor colective de muncă înregistrate la nivel de unitate a crescut după reformele legislative produse în anul 2011. Am sesizat OIM cu privire la datele prezentate în acel studiu și le-am comunicat situația reală.

AGERPRES: Cum apreciați că va evolua în acest an piața muncii din România?

Liviu Pop: Vă pot asigura că împreună cu partenerii sociali vom derula acțiuni pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu precădere în rândul tinerilor. Totodată, vă reamintesc că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice — Departamentul pentru Dialog Social a organizat, la sfârșitul anului trecut, conferința de lansare a proiectului de tip strategic "Pro Juvenes — Parteneriat transnațional pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri" (ID 146751) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni!

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ONG-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor.

Tot la sfârșitul anului trecut, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcția Dialog Social, a lansat proiectul "România suntem noi!", care are ca obiectiv general promovarea transferului de expertiză la nivel național și transnațional pentru crearea unei piețe a muncii incluzive și pentru promovarea ocupării printr-un dialog social de calitate, capabil să genereze o acțiune sinergică între actorii acesteia. Fondurile europene, pe toate axele de implementare, vor duce la crearea de noi locuri de muncă. În încheiere, aș vrea să mai subliniez un lucru foarte important: anul 2014 a adus cea mai mică inflație a României din 1990.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și