Mai departe, aceeaşi sursӑ: „De asemenea, mai are 4 proiecte admise la finanțare și 3 proiecte aflate în faza de evaluare. Valoarea totală a celor 19 proiecte este de 453.030.665, 81 lei, adică aproape 100 de milioane de euro. Cele mai importante proiecte europene câștigate de Primăria Turda sunt cele obținute pe baza Planului de Mobilitate Urbană, care prevăd asfaltarea și modernizarea străzilor principale pe care circulă mijloacele de transport în comun (cu piste de biciclete, alveole pentru autobuze, construirea de stații moderne, e-ticketing, monitorizare video), achiziția a 20 de autobuze electrice și implementarea sistemului de Bike Sharing. Deja acest proiect este în implementare, au fost demarate lucrări de modernizare și au fost livrate 18 autobuze electrice din cele 20”.

În comunicat se mai precizeazӑ cӑ prin fonduri europene se va moderniza teatrul local, etc,etc.

Nu poţi sӑ nu te întrebi, dacӑ Turda e pe primul loc la accesarea fondurilor date de Europa, atunci Sighetul pe ce loc o fi? Sau clasamentul (imaginar, desigur) n-are atâtea rubrici cât sӑ-ncapӑ pe undeva, pe la coadӑ, în poziţie de retrogradare de la municipiu la sat neasfaltat ? Se asfalteazӑ destule sate şi pe lângӑ Sighet..., deci precizarea ce fel de sat va deveni oraşul nostru e necesarӑ.

Turda are 7 consilieri PSD, 4 PNL, şi alţii, de la alte partide. Sighetul are 7 consilieri PSD, 7 consilieri PNL + unul de la PDL (aşa scrie pe site-ul Primӑriei), şi alţii, de la alte partide. Deci nu conteazӑ partidul, conteazӑ oamenii!

Am aşteptat sӑ vinӑ primӑvara-vara cu speranţa cӑ vom putea circula normal mӑcar pe trotuare. Am aşteptat degeaba... Am aşteptat asfaltarea strӑzilor. Tot degeaba. Nici mӑcar nişte flori, niscai iarbӑ verde pe lângӑ trotuarul între Pompieri şi Carrefour n-am vӑzut. Avem şi noi o salӑ de spectacole, „Viorel Costin”, care aşteaptӑ sӑ fie refӑcutӑ. Avem un cinematograf care se tot degradeazӑ. Avem o piaţӑ „ultramodernӑ”. Multe ar mai fi de spus, dar cititorii acestor rânduri ştiu prea bine ce lipseşte Sighetului.

Am aşteptat degeaba primӑvara-vara. Probabil a fost prea cald ca ceva din cele de mai sus sӑ fie fӑcute. Acum suntem în sezonul de toamnӑ-iarnӑ şi sigur va fi prea frig pentru a face proiecte europene prin birouri bine încӑlzite. Sau poate din cauza zilelor din ce în ce mai scurte nu se poate lucra cu spor?

Sighetenii, cu toţii sperӑ. Unii sperӑ sӑ nu mai vadӑ gropi, denivelӑri, sӑ poatӑ merge la un spectacol, sӑ nu dea cu maşinile în gropi, sӑ nu-i plouӑ când merg la piaţӑ pentru o legӑturӑ de zarzavat autohton. Alţii sperӑ sӑ fie realeşi. Adicӑ sӑ rӑmânӑ tot aşa: din primӑvarӑ pânӑ-n urmӑtoarea primӑvarӑ, sӑ nu se întâmple nimic. Mai exact, sӑ rӑmânӑ acolo unde stau acum, fӑcându-se cӑ lucreazӑ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și