Practic, notează raportul, 216 migranți romi au fost evacuați săptămânal cu forța în Franța în 2015 dintr-un număr de 111 zone de locuit, dintre care peste jumătate locuiau în tabere improvizate. În cinci dintre aceste cazuri, romii și-au părăsit locuințele în urma declanșării unor incendii.

Evacuările sistemice arată că scopul politicii de stat de evacuări forțate nu este apărarea proprietății private, pretextul folosit frecvent ca justificare, întrucât proprietarii sunt organisme publice în majoritatea cazurilor, apreciază autorii.

Raportul arată că aproape jumătate dintre cei care au fost evacuați forțat au devenit victime ale acestui tip de măsură în al treilea trimestru al anului, ceea ce înseamnă că vara a fost anotimpul în care s-au produs cele mai multe evacuări forțate.

După un număr de 111 evacuări întreprinse de autorități, au fost găsite soluții temporare de cazare de 29 de ori. În cele cinci cazuri de evacuare din cauza unor incendii, au fost găsite soluții pentru găzduirea familiilor în cauză de două ori.

În cazul a 82 de evacuări, familiile au fost scoase pur și simplu în stradă de polițiști, deși un ghid al guvernului din 2012 recomandă ca aceste măsuri să fie însoțite de mutarea familiilor și de sprijin social.

În 2015, în paralel cu evacuările forțate, a existat o creștere a numărului actelor de violență, discursurilor de incitare la ură și actelor de respingere a cetățenilor romi identificați ca atare. Acest lucru arată o creștere alarmantă a atitudinii antirome, care se afla deja la un nivel ridicat în Franța, arată raportul.

Liga drepturilor omului și European Roma Rights Centre își repetă recomandările de a suspenda expulzările sistematice, de a asigura condiții salubre în taberele improvizate și de a implementa soluții pentru integrarea familiilor rome în baza legii și înaintea evacuărilor.

Monitorizarea aplicării acestor politici ar trebui organizată în cadrul unui permanent dialog între autoritățile locale, regionale, naționale și asociațiile active în domeniu, mai recomandă autorii.

Citește și

loading...