În principiu, Lucian Blaga este un poet și un filosof suficient de mare, încât să merite să fie revalorificat și eventual tradus în cadrul fiecărei generații. Am în vedere de exemplu gestul lui Constantin Noica, el însuși un un filosof român de primă mărime, de a traduce unele texte din filosofia lui Lucian Blaga în limba germană (în volumul Constantin Noica, De dignitate europae, Kriterion Verlag, Bucuresti, 1988). Sau inițiativa unor intelectuali, tot dintr-o țară vecină, de a traduce poezii și eseuri din Lucian Blaga în limba bulgară: Поеми на свeтлината, изд. Авангардпринт, България, 2012 (Poemele luminii, poeme și eseuri, traducere și prefață de Ognean Stamboliev, Editura Avangardprint, Bulgaria, 2012).

Și tot în principiu am putea spune că poezia lui Lucian Blaga trebuie să fie greu traductibilă, pentru că în cazul lui avem un poet al misterelor, al luminii clar-obscure, al inefabilului abia prins prin vraja și farmecul cuvintelor. Însă în acest caz, în persoana lui Paul Romaniuc avem un traducător privilegiat. Pe de o parte, Paul Romaniuc a urmat cursurile Facultății de Filologie–Limbi Slave a Universității din București, s-a format în mediile academice și literare ale capitalei, a petrecut multă vreme în anturajul boemei literare și a unor mari scriitori, precum Nichita Stănescu (din care de altfel a și tradus în aceeași limbă ucraineană) sau Fănuș Neagu, împrejurări în care a avut ocazia ca filolog să se familiarizeze cu subtilitățile și nuanțele limbii literare din capitală. Pe de altă parte, el a rămas tot timpul puternic înrădăcinat în Maramureșul natal, având toate atributele de sinteză ale acestei zone culturale, un rutean (după cum se declară el însuși) cu suflet rus, patriot și naționalist român, scriitor de expresie ucraineană și traducător din literatura română.

Datele personale ale traducătorului își au și ele importanța lor, pentru că Paul Romaniuc este apt să valorifice resursele poetice ale limbii arhaice, de substrat, cu elemente de slavonă bisericească proprii dialectului ucrainean (rutean) din Maramureș. Nu putem decât să ne încredem că această echivalare a poeziei lui Lucian Blaga este o reușită și că se va bucura de o recunoaștere binemeritată.

Citește și

Comentarii