Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 05.09.2016 – 28.10.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 617.000 lei • prejudicii – 926.000 lei • abateri financiar bancare – 2.614.000 lei.

• Efectuarea de înregistrări contabile, în sumă de 245.874 lei, fără existenţa documentelor justificative întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea operaţiunilor

• Nereflectarea corectă în contabilitate a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Direcţiei de Asistenţă Socială, în sumă de 1.273.171 lei

• Nereflectarea corectă în evidenţa contabilă a terenurilor şi clădirilor din domeniul public al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”, în sumă de 1.062.120 lei

• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sumă de 46.371 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 13.852 lei, în total 60.223 lei

• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local, reprezentând taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, cuantificată la 1.605 lei

• Neîncasarea creanţelor fiscale, în sumă de 711.083 lei, provenind din perioade anterioare datei de 31.12.2010, urmare a neluării tuturor măsurilor de executare silită

• Nevirarea sumei de 362.422 lei, reprezentând cota parte din chiriile aferente contractelor de închiriere încheiate de Serviciul Public de Gospodărie Urbană pentru imobile, terenuri şi clădiri aflate în proprietatea publică a municipiului

• Nevirarea la bugetul local a sumei de 70.197 lei, rezultată din închirierea unor spaţii din clădirile proprietate publică a UATM Sighetu Marmaţiei, aflate în administrarea Spitalului Municipal

• Nevirarea sumei de 4.950 lei, reprezentând veniturile cuvenite bugetului local, din chiriile aferente contractelor de închiriere încheiate de Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” pentru imobile, terenuri şi clădiri proprietatea publică a municipiului

• Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la inventarierea patrimoniului la finele anului 2015

• Neefectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, conform prevederilor legale, în valoare de 32.906 lei, la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”

• Nereevaluarea clădirilor şi terenurilor aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială, în perioada 01.01.2013 -31.12.2015

• Plata nelegală a sumei de 4.608 lei, reprezentând norma de hrană acordată necuvenit, în perioada octombrie 2015 – februarie 2016, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 520 lei, în total 5.128 lei

• Plata nelegală a sumei de 2.576 lei, reprezentând spor pentru munca prestată în timpul nopţii, acordat necuvenit personalului cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei Poliţia Locală şi contribuţiile angajatorului aferente, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 625 lei, în total 3.201 lei

• Acordarea de avansuri salariale cu încălcarea prevederilor legale, majorările de întârziere calculate până la data reţinerii acestora pe statul de plată fiind în sumă de 1.454 lei

• Efectuarea de plăţi în numerar, fără existenţa documentelor justificative întocmite conform legii, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate, în sumă de 1.416 lei

• Neluarea măsurilor de recuperare, în termenul legal de prescripţie, a sumelor acordate angajaţilor entităţii sau terţelor persoane evidenţiate în contul „Debitori”, având drept consecinţă prescrierea dreptului la acţiune, cuantificate la suma de 42.140 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 26.969 lei, în total 69.109 lei

• Nerecuperarea/nejusti­fi­carea în termenul legal stabilit a sumelor acordate cu titlu de avans înregistrate în contul 461 „Debitori”, penalizările datorate fiind cuantificate la 80.276 lei

• Efectuarea, în anul 2015, de plăţi, reprezentând amenzi contravenţionale, în sumă totală de 2.000 lei, fără recuperarea de la persoanele care aveau atribuţii şi responsabilităţi în domeniile în care s-au comis contravenţiile, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 880 lei, în total 2.880 lei

• Nejustificarea în totalitate a avansurilor acordate pentru deplasările efectuate în anul 2015, în sumă de 8.811 lei, şi decontarea de cheltuieli de deplasare fără respectarea prevederilor legale, în sumă de 1.188 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.813 lei, în total 12.812 lei

• Plata nelegală a sumei de 7.972 lei, reprezentând masa servită de „Ziua internaţională a pensionarilor”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 797 lei, în total 8.769 lei

• Plata nelegală a sumei de 343.095 lei, reprezentând contribuţia financiară a Municipiului Sighetu Marmaţiei la susţinerea activităţii Asociaţiei sportive „Clubul Sportiv Municipal”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 115.438 lei, în total 458.533 lei

• Plata nelegală a sumei de 24.497 lei, reprezentând diferenţă de cotă de contribuţii sociale datorate de angajator de 20,8% faţă de 15,8%, în vigoare la data plăţilor, către societăţi comerciale aflate în relaţii contractuale cu Municipiul Sighetu Marmaţiei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.765 lei, în total 26.262 lei

• Nedecontarea la termen a avansurilor acordate din casieria Direcţiei de Asistenţă Socială, în sumă de 7.773 lei, penalizările fiind în sumă de 1.940 lei

• Plata nelegală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sumă de 15.856 lei, unor titulari care deţineau în proprietate bunuri care conduceau la excluderea acordării ajutorului

• Decontarea de carburant auto la Direcţia de Asistenţă Socială, pe baza unor foi de parcurs întocmite necorespunzător, în valoare de 9.874 lei, majorările de întârziere calculate sunt în sumă de 3.327 lei, în total 13.201 lei

• Nerespectarea prevederilor Codului Muncii cu privire la detaşarea salariaţilor în interes de serviciu la Direcţia de Asistenţă Socială

• Plata nelegală la Serviciul Public de Gospodărie Urbană, a sumei de 6.321 lei, reprezentând spor de condiţii grele de muncă, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 609 lei, în total 6.930 lei

• Plata nelegală a sumei de 9.937 lei, reprezentând diferenţă de cotă de contribuţii sociale datorate de angajator de 20,8% faţă de 15,8%, în vigoare la data plăţilor, către societăţi comerciale aflate în relaţii contractuale cu Serviciul Public de Gospodărie Urbană, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.550 lei, în total 12.487 lei

• Plata, în anul 2015, a sumei de 38.765 lei, în baza unor sentinţe civile, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 10.418 lei, în total 49.183 lei, fără ca suma plătită să fi fost recuperată de la persoanele din cadrul Serviciului Public de Gospodărie Urbană care aveau atribuţii şi responsabilităţi în domeniu

• Plata nelegală la Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei, a sumei de 5.238 lei, reprezentând drepturi salariale achitate necuvenit ca urmare a majorării în cuantum eronat a salariilor de bază, începând cu luna decembrie 2015 (4.271 lei) şi contribuţiile angajatorului aferente (967 lei), la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 290 lei, în total 5.528 lei

• Plata nelegală la Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei, a sumei de 111.549 lei, reprezentând drepturi salariale achitate necuvenit în perioada aprilie 2013 – septembrie 2016 (89.701 lei) şi contribuţiile angajatorului aferente (21.848 lei), la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 9.471 lei, în total 121.020 lei

• Efectuarea de plăţi nelegale la Muzeul Maramureşean, în sumă de 2.550 lei, reprezentând sume acordate, cu titlu de cadouri, angajaţilor care nu aveau copii minori, la care se adaugă majorări de întârziere de 867 lei, în total 3.417 lei

• Plata eronată la Muzeul Maramureşean, a contribuţiei sociale datorată de angajator, prin calcularea eronată a procentului acestei contribuţii, în sumă de 1.189 lei

• Plata nelegală a sumei de 38.697 lei, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit în anul 2015 personalului nesanitar, la care se adaugă obligaţiile angajatorului către bugetele publice aferente de 8.707 lei, în total 47.404 lei

• Plata sumei de 30.027 lei reprezentând cheltuieli salariale acordate prin menţinerea în consiliul director a directorului administrativ, contrar prevederilor Legii nr. 95/2006 a Sănătăţii, la care se adaugă obligaţiile angajatorului către bugetele publice aferente în sumă de 6.756 lei, în total 36.783 lei

• Plata nelegală la Spitalul Municipal, a sumei de 2.541 lei, reprezentând spor pentru exercitarea controlului financiar preventiv acordat necuvenit, la care se adaugă obligaţiile angajatorului către bugetele publice aferente în sumă de 571 lei, în total 3.112 lei

• Efectuarea la Spitalul Municipal, de plăţi nelegale, în sumă de 8.818 lei, reprezentând spor de mobilitate şi confidenţialitate acordat consilierilor juridici, la care se adaugă obligaţiile angajatorului către bugetele publice aferente în sumă de 1.980 lei, în total 10.798 lei

• Plata fără temei legal a sumei de 5.336 lei, reprezentând diferenţe de preţ la articole de cheltuieli, diferenţe de cote de cheltuieli cu manopera, incluse în situaţiile de lucrări întocmite de SC SIMCAROM-SRL, la Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand”, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.387 lei, în total 6.724 lei

• Plata nelegală la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, a sumei de 4.567 lei, reprezentând contribuţii de asigurări sociale achitate nedatorat, prin aplicarea eronată a cotelor datorate de angajator în situaţiile de lucrări întocmite de prestatorii de servicii, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 365 lei, în total 4.932 lei

• Nestabilirea, nedeclararea şi nevirarea de către UATM Sighetu Marmaţiei – activitatea proprie, la bugetul consolidat al statului a cuantumului legal reprezentând „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, reglementat de Legea nr. 448/2006, în sumă de 3.795 lei

• Nestabilirea, nedeclararea şi nevirarea la bugetul consolidat al statului a cuantumului legal reprezentând “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, reglementat de Legea nr. 448/2006, în sumă de 29.827 lei, de către Liceul Pedagogic Regele Ferdinand

• Nerespectarea la Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand” a prevederilor legale privind închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat local.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet