„Persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care obțin venituri din străinătate sau din România și pentru care, potrivit legislației în vigoare datorează pentru aceste venituri, contribuția de asigurări sociale de sănătate, dar care dețin o asigurare pentru boala și maternitate în sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate”, se menționează în comunicat.

Astfel, pentru a nu achita și în România contribuție de asigurări sociale de sănătate persoanele care se încadrează în categoria menționată trebuie să facă dovada valabilității asigurării în statul respectiv în care realizează venituri.

„În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În cazul în care activitatea se desfășoară într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, iar între România și statul în care persoana își desfășoară activitatea există un acord sau convenție în domeniul securității sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenției”, se mai arată în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și