Proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului a fost adoptat cu 98 de voturi "pentru", 13 "împotrivă" şi 3 abţineri.

Potrivit proiectului de lege, la cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale MAI.

În plus, la cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită fără examen sau concurs în funcţii de poliţist.

Ordonanţa Guvernului mai prevede, la articolul 37, înmatricularea copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului încadrat într-un grad de invaliditate în instituţiile de învăţământ ale MAI.

De asemenea, copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate, precum şi soţul sau soţia acestuia, pot fi numiţi în funcţii de poliţist sau angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale MAI, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

Identificarea funcţiei, în vederea numirii respective sau a angajării se face ţinând cont de studiile solicitantului şi de cerinţele postului.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în calitate de for decizional.

Citește și

Comentarii