Un aspect pe care poliţiştii îl au constant în atenţie este promovarea ordinului de protecţie – un instrument legislativ extrem de util în vederea prevenirii recidevei faptelor cu violenţă. În judeţul Maramureş, în primele 8 luni ale anului 2016 au fost emise 24 de asemenea ordine de protecţie, faţă de 18, câte au fost emise pe parcursul anului precedent, ceea ce dovedeşte faptul că din ce în ce mai multe victime cunosc prevederile legii.

Legea nr. 217/2003 privind combaterea violenţei în familie a fost modificată la finalul anului 2015, mai exact pe 30 decembrie, atunci când în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 979 a fost publicată Legea nr. 351/2015, act normativ care deja îşi produce efectele. Concret, potrivit documentului, cererile pentru emiterea ordinului de protecţie pentru victimele violenţei în familie se vor judeca de urgenţă, în termen de cel mult 72 de ore de la depunerea cererii.

„Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie", scrie în actul normativ menţionat anterior.

Măsura, adoptată de parlament în luna decembrie, vine în contextul în care, până acum, soluţionarea cauzelor privind emiterea ordinului de protecţie se realiza foarte greu, termenele de judecată fiind adesea prelungite.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

Cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de “reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.”

La depunerea cererii nu se plăteşte taxa de timbru.

Conform legii, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri - obligaţii sau interdicţii.

Obligaţiile şi interdicţiile care pot fi impuse agresorului prin ordinul de protecţie:
- evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
- reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
- limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu poată veni în contact fizic cu victima;
- obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţă, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
- interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic;
- interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima,
- obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
- încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială. Instanţa poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

Măsurile pot fi dispuse pentru o perioadă de maxim 6 luni, putând fi prelungit în baza unei noi cereri.

Punerea în executare a ordinului

Art. 27 arată că pentru punerea în executare a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei.

Formularea determină interpretarea logică relativă la faptul că nu este necesar a se apela la un executor judecatoresc (ca in varianta “ clasică“ a procedurii evacuării) – ceea ce ar presupune plata onorariului executorului, deci costuri suplimentare – ci se apelează direct la poliţie.

Sancţiunea nerespectării ordinului

Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. În caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiţionata a executării pedepsei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și