Obiectivul proiectului este în concordanță cu măsurile PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020), întrucât susține dezvoltarea capitalului uman prin oferirea unor cursuri de atestare profesională gratuite. Astfel, MATIF 2 contribuie la dezvoltarea agricolă în regiunea Maramureș, cu precădere Maramureșul Istoric.

Proiectul își propune atestarea tinerilor fermieri și a celor care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 dar și fermierii care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3. Cursurile de atestare vizează:

Modulul a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării

Modulul b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției

Persoanele vizate pentru a face parte din grupul țintă în cadrul proiectului Metode agricole şi tehnici inovative pentru fermieri 2 (M.A.T.I.F.2 ) sunt în număr de 520.

Aceste persoane, declarate eligibile în urma înscrierilor vor participa timp de 5 zile, 8 ore în fiecare zi, la cursuri de atestare profesională.

Lectorii formatori sunt doi profesori universitari de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj.

Localitățile în care se vor desfășura cursurile: Budești, Botiza, Strâmtura, Slătioara, Valea Vișeului, Crasna Vișeului, Bistra, Cornești.

Durata de implementare a proiectului este de 3 luni de la semnarea contractului, respectiv din 25.03.2019 până în 25.06.2019

La finalizare cursurilor, în urma însușirii cunoștințelor deprinderii de noi competențe, fermierii din grupul țintă vor obține atestate de participare. Ca rezultat se așteaptă ca fermierii ( în special tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermierii care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării.

Titlul Proiectului: METODE AGRICOLE ŞI TEHNICI INOVATIVE PENTRU FERMIERI 2 (M.A.T.I.F. 2)

Contract de finanțare: C0110CS01011862600093/25.03.2019

FORMARE PROFESIONALĂ ȘI DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE PRIN UTILIZAREA COSTURILOR UNITARE STANDARD PENTRU BENEFICIARII SUB-MĂSURII 6.1 ȘI 6.3

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020), implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Măsura 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe acțiuni de informare
SUBMĂSURA 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe, prin utilizarea costurilor unitare standard.

Domeniul Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și a managementului general al fermei

Modulul a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3

Modulul b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției – în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3

Citește și

loading...