Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 25 mai 2018.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 8 iunie 2018. Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învăţământ, în vigoare.

Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învăţământ în vigoare.

Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare.

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile - cadru de învăţământ, în vigoare.

Anul şcolar 2017 - 2018 începe pe data de 11 septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni, perioada 11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018

Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 7 ianuarie 2018
Cursuri: luni, 8 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
Semestrul al II- lea are 17 săptămâni, perioada 12 februarie 2018 - 22 iunie 2018

Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 6 aprilie 2018
Vacanţa de primăvară – marți , 10 aprilie 2018 – duminică, 22 aprilie 2018
Cursuri: luni, 2 3 aprilie 2018 – vineri 22 iunie 2018
Vacanţa de vară – sâmbătă, 23 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018
În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului

Programul național „Şcoala altfel” este structurat după cum urmează: O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervalele următoare:

- Pentru învățământul preșcolar și primar:

13 noiembrie 2017 - 24 noiembrie 201 7
26 februarie 2018 - 30 martie 2018
14 mai 2018 - 8 iunie 2018
Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal:

16 octombrie 2017 - 24 noiembrie 2017
26 februarie 2018 - 30 martie 2018
14 mai 2018 - 8 iunie 2018
Intervalul aferent programului ”Școala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Lucrările semestriale/ tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar.

Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/ atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX- a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și