2 posturi de tehnician principal de aparatură medicală la Birou service, reparații și evidența dispozitive medicale

Condițiile generale de participare la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris vorbit;
c) are vârsta minimä reglementatä de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
f) îndeplinește condițiile de studii si, dupä caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatä definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legätură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participärii la concurs:

- diplomă de scoală sanitară postliceală ori echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- minim 5 ani vechime în specialitate
- examen pentru obținerea gradului de principal

Vezi aici mai multe detalii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și