Candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Maramureș, Romeo Dobocan, se va implica în sprijinirea învățământului dual și profesional. „Preocuparea mea vizând învățământul maramureșean se va materializa în:

• susținerea finanțării proiectelor educative care au ca finalitate promovarea adevăratelor valori pentru educarea elevilor în spiritul apartenenței la cultura locală, preocupându-mă și de monitorizarea eficienței derulării acestora;

• îmbunătățirea bazelor materiale ale Centrelor Școlare de Educație Incluzivă, în scopul formării deprinderilor manuale de muncă pentru elevii cu cerințe educative speciale;

• susținerea unui parteneriat pro activ cu inspectorul de specialitate coordonator regional NV al CNDIPT, UAT-uri, Camera de Comerț și Industrie, operatorii economici, Inspectoratul Școlar Județean, care să încurajeze crearea de centre zonale pentru o mai bună gestionare a învățământului profesional. Voi susține funcționarea acestor centre de formare profesională pe modelul campusurilor, cu locuri de cazare și masă;

• implicarea mea îşi va pune amprenta și asupra dotării atelierelor de practică, care în acest moment nu corespund standardelor unei formări profesionale propice timpurilor în care trăim, elevii acumulând astfel un bagaj informațional de factură teoretică, ceea ce nu este un sprijin real pentru un viitor bun meseriaș”, punctează Romeo Dobocan.


Material realizat de operatorul economic „Steti Claudiu PFA”, la cererea Partidului Mișcarea Populară filiala Maramureș. CUI 21200020

Citește și