Concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare va avea loc la sediul spitalului din strada George Coșbuc, nr. 31, în perioada 27.09.2021- 8.10.2021, desfășurându-se în două etape, după cum urmează:

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;

Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Condiții de participare:

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul RUNOS al Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, strada George Coșbuc, nr. 31, până în data de 27 septembrie 2021, ora 12.00.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în data de 27.09.2021, ora 10.00 – 13.00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele spitalului.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Vizitarea spitalului de către candidații interesați – 27.09.2021, în intervalul orar 10.00 – 13.00
Termen limită de depunere a dosarelor – până la data de 27 septembrie 2021, ora 12.00
Verificarea dosarelor candidaților – 28 septembrie 2021
Afișarea listei candidaților admiși – 28 septembrie 2021, ora 15.00
Depunerea contestațiilor față de rezultatele de verificare a dosarelor – până cel târziu la data de 29 septembrie 2021, ora 15.00
Soluționarea contestațiilor – cel tarziu până la data de 30 septembrie 2021, ora 15.00
Afișarea rezultatelor contestațiilor – 30 septembrie 2021, ora 15.00
Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși – 30 septembrie 2021, ora 16.00
Susținerea publică a proiectului de management –6 octombrie 2021, începând cu ora 10.00
Afișarea rezultatelor – 6 octombrie 2021, ora 13.00
Depunerea contestațiilor – până cel tărziu la data de 7 octombrie 2021, ora 13.00
Soluționarea contestațiilor – 8 octombrie 2021, ora 14.00
Afișarea rezultatelor finale – 8 octombrie 2021, ora 15.00

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare:

a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
c) managementul calităţii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului din Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 31, telefon: 0262/205.100/129.

În prezent, Alexandru Oros ocupă funcția de manager interimar al spitalului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și

Instructor auto-moto Sighet