Cincisprezece partide și alianțe, dar și opt independenți își dispută mandatele de europarlamentari.

Pe 24 mai, la ora 7,00, campania se va încheia, iar cei peste 18.300.000 de alegători vor fi chemați la urne pe 25 mai, de la ora 7,00, putând să-și exercite votul până la ora 21,00.

* Start de campanie electorală

În campania electorală candidații, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass-media. Organizarea mitingurilor, adunărilor și marșurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislația în vigoare.

Potrivit prevederilor legale, mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. În unitățile militare, în unitățile de învățământ, în timpul programului de învățământ, în sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, acțiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.

În timpul campaniei electorale primarii asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.

Poliția locală asigură integritatea panourilor și afișelor electorale amplasate legal, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). În unitățile administrativ-teritoriale unde Poliția locală nu a fost constituită integritatea panourilor și a afișelor electorale amplasate legal este asigurată de organele de ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne.

După data încheierii campaniei electorale, este obligatorie numai îndepărtarea materialelor electorale de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare. Conform deciziei BEC, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare se dispune de președintele biroului electoral al secției de votare și se realizează prin persoanele desemnate de primar în acest scop.

Prin continuarea propagandei electorale după data încheierii campaniei se înțelege afișarea, lansarea sau distribuirea de materiale electorale de orice tip, precum și difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice, private sau prin intermediul unor vehicule special amenajate după 24 mai, ora 7,00.

Utilizarea locurilor speciale pentru afișaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum și pentru candidații independenți.

Pe un panou electoral fiecare competitor electoral poate aplica un singur afiș electoral. Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat. Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutieră, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.

Activitățile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spațiile verzi, rezervațiile naturale și zonele protejate ecologic, potrivit prevederilor legale. Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandă electorală este interzisă.

Campania electorală se poate desfășura în alt stat decât România numai cu respectarea legislației în vigoare a țării respective.

* Românii — chemați la urne pe 25 mai

Cetățenii români cu domiciliul în România își pot exercita dreptul de vot la secțiile din țară în baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie, buletinului de identitate, pașaportului diplomatic, pașaportului diplomatic electronic, pașaportului de serviciu, pașaportului de serviciu electronic sau a carnetului de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare, după caz.

Cetățenii români care în ziua de referință se află în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în afara țării, în baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie, buletinului de identitate. Românii cu domiciliul în străinătate votează în baza cărții de identitate provizorie, pașaportului diplomatic, pașaportului diplomatic electronic, pașaportului de serviciu, pașaportului de serviciu electronic, pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, după caz.

Alegătorul comunitar care în ziua de referință se află în altă comună, oraș sau municipiu decât unde este înscris în copia de pe lista electorală specială își poate exercita dreptul de vot la orice secție de votare, în baza documentului de identitate valabil. Alegătorul comunitar care în ziua de referință se află în străinătate își poate exercita dreptul de vot la orice secție de votare, în baza documentului de identitate valabil, numai dacă se regăsește în tabelul care cuprinde alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale, întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă.

* Pentru alegerile europarlamentare vor fi organizate 18.532 de secții de votare pe teritoriul național, în străinătate cetățenii români putând să voteze în 190 de secții. Potrivit MAE, aceste secții vor fi organizate în sediile misiunilor diplomatice și consulare ale României, în sediile institutelor culturale din străinătate, precum și în teatrele de operațiuni din Afganistan.

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că în listele electorale permanente, întocmite la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sunt înscriși 18.303.915 cetățeni cu drept de vot.

* Votarea începe la ora 7,00 și se încheie la ora 21,00

La sediile secțiilor de votare se afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea. Alegătorii pot vota la secția de votare unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală specială ori la orice altă secție de votare.

Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorul resortisant și alegătorul comunitar prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate biroului electoral al secției de votare. Președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau de pe lista electorală specială, după care alegătorul semnează în listă la poziția destinată acestuia. În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau de pe lista electorală specială, președintele sau membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de acesta îi încredințează alegătorului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea "VOTAT".

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau prenumele și numele candidatului independent pe care îl votează. Ștampila cu mențiunea "VOTAT" trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare. După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă ștampila de control să rămână în afară, și le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial. Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta, după care președintele sau acel membru aplică pe actul de identitate sau, după caz, pe documentul de identitate al alegătorului ștampila cu mențiunea "VOTAT" și data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu mențiunea "VOTAT" și data scrutinului.

Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

* Votarea cu urna specială

Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși în lista electorală suplimentară, fiind radiați, dacă este cazul, din copia de pe lista electorală permanentă sau specială existentă la secția de votare.

Urna specială se utilizează numai la secțiile de votare din țară. Secțiile de votare din străinătate nu vor avea sau utiliza urne mobile, potrivit BEC.

* Alegătorii deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, votează prin intermediul urnei speciale.

Potrivit unei decizii a BEC, directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere sunt obligați să aducă la cunoștința alegătorilor deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, cu suficient timp înaintea de ziua de referință.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele vizate și se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai târziu cu două zile înainte de ziua de referință. Cel mai târziu în preziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor întocmite la biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere respectiv.

În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secției de votare care se deplasează cu urna specială și cu o ștampilă cu mențiunea "VOTAT", buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, în spațiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului. Deținuții pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.

Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător și persoanelor reținute. Cu urna specială votează și persoanele netransportabile din motive de boală.

* PDL — primul pe buletinul de vot

Ordinea competitorilor electorali pe buletinul de vot este următoarea: PDL, Partidul Mișcarea Populară, UDMR, Alianța PSD-UNPR-PC, PNL, PRM, Alianța Națională a Agricultorilor, Partidul Dreptății Sociale, Partidul Noua Republică, Partidul Verde, Partidul Forța Civică, Partidul Ecologist Român, Partidul Alternativa Socialistă, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Partidul Poporului — Dan Diaconescu și independenții Corina Georgiana Ungureanu, Constantin Filip Titian, Dănuț Liga, Paul Purea, Pericle Iulian Capsali, Costea Peter, Mircea Diaconu și Valentin Dăeanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și