Se laudӑ partidul care ne conduce spre un viitor luminos pe fiecare din cele 8 (opt) pagini ale ziarului care (scrie pe prima paginӑ) se distribuie gratuit. Serios, nici nu ne-am dat seama cât de radical s-a transformat viaţa noastrӑ de vreo doi ani încoace! Pre(a)ocupaţi cu ieşitul în stradӑ pentru proteste pe diferite teme, n-am vӑzut cea ce era de vӑzut: cӑ PSD are cea mai bunӑ absorbţie a fondurilor europene, cӑ fermierii o duc din ce în ce mai bine, spitalele au echipamente de ultimӑ generaţie, şi tot aşa. Pe ultima paginӑ e o constatare care-l face pe oricare român mândru de ţara lui: suntem primii în lume în privinţa creşterii productivitӑţii pe orӑ! Când trenurile nu vor mai merge pe prea lungi distanţe cu prea micӑ vitezӑ şi cu o prea mare nesiguranţӑ pentru cӑlӑtori, când mersul cu autoturismul nu va mai fi un exerciţiu de curaj pentru cӑ oricând o groapӑ perfidӑ poate iesi în calea roţilor, voi înţelege cӑ stӑm bine la productivitatea pe orӑ. Probabil cӑ nu s-au adunat (încӑ!) prea multe ore, de-aia mai sunt „mici” probleme prin pӑrţile fundamentale.

Dacӑ aţi primit ziarul şi nu l-aţi frunzӑrit pânӑ la ultima paginӑ, aţi ratat ocazia sӑ citiţi sondajul de opinie. E chiar interesant, are 4 întrebӑri, prima fiind cu rӑspuns imposibil de dat. Suntem întrebaţi care ar fi prima problemӑ care trebuie rezolvatӑ în România. Sunt atâtea, cӑ tare greu s-ar înghesui toate în acelaşi loc al prioritӑţilor.

Mergem mai departe şi aici, la întrebarea a doua, mӑ opresc pentru cӑ e plinӑ de umor (probabil) involuntar din partea gânditorilor interesantului sondaj. Aşadar, citez, doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, întrebarea a doua de pe ultima paginӑ a ziarului de propagandӑ al PSD:

„2. În ce mӑsurӑ sunteţi de acord cu propunerea USR-Plus cu o suprataxӑ la fasole pentru reducerea pârţurilor care ar polua prea mult aerul?”

E tare întrebarea asta... Terentiu este cel care a spus înaintea erei noastre: "Sunt om și nimic din ce e omenesc nu-mi este străin". Omul modern, cititor sau nu al trecerii în revistӑ a realizӑrilor de pânӑ acum ale guvernӑrii PSD, e invitat sӑ lase pudibonderia la o parte şi sӑ rӑspundӑ la întrebare.

Pictorul Salvador Dali în cartea sa „Jurnalul unui geniu” are, la sfârşitul ei, câteva pagini care se numesc „Arta pârţului” şi care trateazӑ aspectul în toate cazurile posibile, mai zgomotoase sau mai devastatoare pentru nas.

Dacӑ un pictor genial poate aborda un asemenea subiect, de ce sӑ nu meargӑ acelaşi subiect şi într-o întrebare din sondajul de opinie gândit de PSD?

Ce altӑ constatare aş putea face rӑmânând totuşi în limitele întrebӑrii care provoacӑ râsul şi consternarea în aceeaşi mӑsurӑ decât cӑ avem de-a face doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, cu un mare fâsss...

Citește și