Sesiunea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și de actorul Ion Caramitru, președintele Societății de Cultură Macedo-Română.

Vor lua cuvântul acad. Eugen Simion, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române, acad. Grigore Brâncuș, prof. univ. Nicolae Saramandu, membru corespondent al Academiei Române, cercetător științific dr. Viorel Stănilă, Institutul de Studii Sud-Este Europene al Academiei Române, cercetător științific dr. hab. Manuela Nevaci, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, și cercetător științific dr. Emil Țîrcomincu, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române, care vor trata teme precum: aromânii – istorie și actualitate; provocări identitare postmoderne: cazul românilor sud-dunăreni; conștiința românității la românii sud-dunăreni; 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română.

Constituită pe 23 septembrie 1879 la iniţiativa unor remarcabile personalităţi politice şi culturale ale vremii precum Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu, V.A. Urechia, Dimitrie Brătianu, mitropolitul primat Calinic Miclescu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, Societatea de Cultură Macedo-Română a fost oficializată prin Decretul domnesc nr. 1289 semnat de Carol I la 15 aprilie 1880 și avea să joace un rol important în dobândirea drepturilor populației românești din sudul Dunării. Astfel, Societatea a avut o contribuție semnificativă în recunoaşterea oficială a naţionalităţii române din Imperiul Otoman, la data de 9/22 mai 1905, când Sultanul Abdul Hamid emitea Iradeaua (decretul) prin care populația românească din Macedonia era recunoscută în mod oficial și legal ca naționalitate românească cu drepturi civile, comunale, școlare și bisericești.

De-a lungul timpului, Societatea Cultură Macedo-Română a avut un rol deosebit în crearea şi funcţionarea a circa 120 de şcoli de nivel primar sau liceal, răspândite în ţările balcanice, precum şi a bisericilor româneşti din această zonă. Pentru aceste instituţii, Societatea a tipărit şi răspândit în mod gratuit manuale, cărţi de cult, atât în dialectul aromân, cât şi în limba literară.

Societatea  de Cultură Macedo-Română îşi propune să contribuie la conservarea şi cultivarea dialectului aromân, a tradiţiilor specifice, a culturii aromânilor şi la păstrarea unităţii lor spirituale. Societatea sprijină contactele şi legăturile culturale cu aromânii de pretutindeni şi cu popoarele în mijlocul cărora trăiesc și dorește în mod deosebit păstrarea identităţii românești prin cunoaşterea de către tânăra generaţie a dialectului, a culturii şi tradiţiilor aromâneşti prin şcoală.

Sesiunea științifică organizată de Academia Română deschide seria de evenimente din cadrul Săptămânii culturii macedo-române, 7-10 mai 2019.

Biroul de presă al Academiei Române

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și