Valoare maximă nerambursabilă: 50.000 euro

Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 Euro, iar valoarea maximă nerambursabilă de 50.000 Euro. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% cu posibilitatea majorării cu 10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare; 10% pentru investiţiile realizate de fermieri din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.

În cazul în care la semnarea contractului de finanţare solicitantul nu prezintă dovada cofinanţării proiectului, va fi decăzut din dreptul de a-l încheia. Nu pot depune proiecte beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere; beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza nerespectării clauzelor contractuale, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului. Pot depune proiecte şi persoanele fizice, cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru: fermele de legume în câmp - maxim 2ha; fermele de legume în spaţii protejate - maxim 1.000 mp; livezi de pomi şi arbuşti fructiferi - maxim 5 ha; fermele de vaci destinate producţiei de lapte (max 20 capete); fermele pentru creşterea păsărilor - găini ouătoare (max 4000 capete); fermele de creştere şi îngrăşare porci - fermă în circuit închis (max. 100 capete). Aceste informaţii vor fi disponibile pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro, la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Centrelor Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit www.apdrp.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și