Concursul pentru ocuparea a 1181 de posturi in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) se va desfasura in luna octombrie, dupa cum a anuntat recent ANAF pe pagina proprie de internet.

Mai precis, concursul va consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:

Depunerea si selectia dosarelor de inscriere - ce se desfasoara in intervalul 18 septembrie - 2 octombrie
Proba scrisa - are loc in data de 19 octombrie
Interviul - inca nu a fost stabilit
Cine poate candida pentru functia de inspector antifrauda si ce documente trebuie sa depuna?

Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Fiscului aprobat recent, prin HG nr. 677/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573, din 9 septembrie 2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici:

are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
cunoaste limba romana, scris si vorbit;
are varsta de minimum 18 ani impliniti;
are capacitate deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

In plus, conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in specialitatea studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum urmeaza:

pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu este necesara.
De asemenea, potrivit Regulamentului publicat recent, candidatii trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Toti cei care indeplinesc conditiile enumerate pot depune un dosar de inscriere, ce va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

cererea de inscriere privind participarea la concurs (disponibila in fisier atasat);
copia actului de identitate;
copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
copia diplomei de licenta sau echivalent;
copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
cazierul judiciar;
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
o declaratie pe propria raspundere (modelul este disponibil in fisier atasat);
curriculum vitae;
documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.

Atentie! Copiile de pe actele mentionate se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare. Cererea de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Agentie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare si evaluare.

Candidatii vor depune dosarele in perioada 18 septembrie-2 octombrie, in zilele lucratoare, la sediul Directiei generale a vamilor din strada Matei Millo nr. 13, sector 1 Bucuresti, parter (sala de sedinte). Potrivit ANAF, in intervalul luni-joi, inscrierile se vor face intre orele 08.30-17.00, iar vineri, programul este intre 08.30-14.30.

Lista completa a posturilor scoase la concurs

Fiscul a dat publicitatii si lista tuturor posturilor scoase la concurs. Mai precis, dupa cum precizeaza institutia, numarul total al posturilor este 1181, repartizate astfel:

Directia de combatere a fraudelor - 280 de locuri vacante (lista completa este disponibila in fisier atasat)
Celelalte structuri ale DGAF - 901 posturi vacante (lista completa este disponibila in fisier atasat)

Aceste posturi au fost aprobate si de Guvern in cadrul sedintei de miercuri. In plus, potrivit memorandumului adoptat de Executiv, pe langa cele 1181 posturi in structurile antifradua, Fiscul va pune la dispozitie alte 400 de posturi, in cadrul altor structuri. "De asemenea, la nivelul aparatului propriu al ANAF si al unitatilor subordonate se vor ocupa 100 de posturi vacante prin redistribuire", mai informeaza Guvernul.

Mai multe detalii găsiți la linkul de la SURSĂ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și