Astfel, prin HCL 344 din 26 septembrie 2012 s-a aprobat darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani Asociaţiei "American International School of Transylvania" a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu şi a terenului aferent în suprafaţă de 15.952 mp, în vedere înfiinţării unei unităţi de învăţământ privat.

Valoarea construcţiilor şi a terenului dat în folosinţă gratuită de municipalitate este potrivit valorii de inventar de 7590402,21 lei, adică aproape 76 miliarde lei vechi. Managerul de proiect al societății împroprietărite peste noapte cu bunuri de aproape două milioane de euro, este nimeni altcineva decât doamna Minodora Barbul, soția darnicului City manager.

Soția cere, soțul propune și aprobă, Consiliul Local... aprobă și el
Soţia city managerului, Minodora Barbul, a fost la începutul anului 2012 angajată part-time a companiei Universal Alloy Corporation (UAC) din Dumbrăviţa, companie care este principalul finanţator al Asociaţiei, iar în vara anului 2012, doamna Barbul este transferată la Asociaţie, unde ocupă funcţia de manager de proiect, după cum reiese atât din adresele înaintate către Primăria Baia Mare și înmânate soțului Vasile Barbul pentru a fi aprobate și semnate, cât şi din ultima declaraţia de avere a administratorului banilor și bunurilor publice ale primăriei, adică funcționarul public Vasile Barbul.

Profitând de ocazia de a fi soția cui trebuie, Minodora Barbul solicită în numele asociaţiei pe care o reprezintă ”sprijin pentru a organiza un campus al şcolii în spaţiile neutilizate în prezent în scop educaţional al Grupului Şcolar Gh. Lazăr din Baia Mare” , iar domnul Vasile Barbul, foarte promt, fără a mai purta nici o corespondenţă cu asociaţia întocmeşte, în calitate de administrator public, ”raportul Direcţiei de Dezvoltare Publică - Serviciul Învăţământ prin care propune Consiliului Local” darea în folosinţă gratuită,începând cu anul şcolar 2012 - 2013, pe o perioadă de 49 de ani Asociaţiei "American International School of Transylvania" a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu şi a terenului aferent în suprafaţă de 15.952 mp, în vedere înfiinţării unei unităţi de învăţământ privat, International School of Transylvania.

Astfel, în urma acestui Raport întocmit în calitate de administrator public de soțul petentei Minodora Barbul, în prima şedinţă de Consiliu Local, la iniţiativa primarului, se votează în unanimitat HCL 344 din 26 septembrie 2012.

La sfârşitul lunii octombrie 2012, doamna Minodora Barbul, de această dată în calitate de preşedintă a consiliului director al Asociaţiei "American School of Transylvania", solicită comasarea numerelor topo în număr cadastral nou şi înscrierea în Cartea funciară a imobilelor obţinute gratuit de la municipalitate, pentru o perioadă de 49 de ani. Domnul Barbul, nu stă foarte mult pe ganduri şi propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Baia Mare comasarea numerelor topo conform documentaţiei cadastrale vizată de OCPI Maramureş şi înscrierea în Cartea Funciară a imobilelor teren+ clădiri în suprafaţă de 15925 mp. În urma acestui raport, Consiliul Local votează în unanimitat Hotărârea 404 din 31 octombrie 2012.

La fel se întâmplă şi în 2013, când administratorul public Vasile Barbul semnează raportul prin care propune "Încetarea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu comasat cu Grupul Şcolar Gh. Lazăr asupra imobilelor situate în municipiul Baia Mare, str. Dr. Victor Babeş nr 64, descrise în Anexa 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; imobilele prevăzute la art. 1 vor fi cuprinse în evidenţa contabilă a municipiului Baia Mare cu menţinerea dreptului de folosinţă asupra acestora în favoarea Asociaţiei American Scool of Transylvania". Acest raport a stat la baza HCL 46 din 25 februarie 2013 care aprobă propunerea făcută în raport şi menţionează la Art 3. "Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare Publică - Serviciul Învăţământ şi Direcţia Economică", direcţie de care răsunde nimeni altul decât Administratorul Public Vasile Barbul.

Bate vânt de DNA prin Primăria Baia Mare

Având cele prezentate mai sus am putea spune că situaţia este cât se poate de clară. Domnul Vasile Barbul a favorizat Asociaţia la care soţia sa ocupă funcţia de manager de proiect, aceasta obţinând terenuri şi clădiri de aproape 76 miliarde de lei vechi pe o perioadă de 49 de ani cu titlu gratuit.

Potrivit legilor în vigoare un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal. Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a conflictului de interese pentru funcționarii publici în articolul 13: Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus .

Mai mult, articolul 253¹ din Codul Penal al României stabilește că "funcționarii publici nu pot lua parte la luarea unei decizii dacă aceasta aduce beneficii materiale pentru: propria persoană, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv".

Vasile Barbul se crede SRL-ist, Codul Penal însă îl face public
Conform articolului 147 din Codul Penal, alin. 1, funcționarul public este definit ca orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145, respectiv autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

Cum doamna Barbul și-a găsit mai nou ocupație, anume aceea de a se ocupa de averea de aproape două milioane de euro dată cu ajutorul soțului cu titlu gratuit din bunurile publice ale primăriei, domnul Barbul poate liniștit să respecte prevederile Codului Penal pentru fapta sa. Dacă nu știe exact care sunt, i le spunem noi.
Potrivit Codului Penal, fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru aceste categorii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă.

Deci, în curând, la Primăria Baia Mare se va ține concurs pentru ocuparea postului de... greu de spus, pentru ca Barbul va trage se pare mai mulți după el, având în vedere implicațiile înafara temeilor legali pe care le au mai multe persoane în acordarea gratis a unor bunuri din avutul public, în valoare de aproape două milioane de euro.


Preluare: izpenal.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și