Se arată că cererile de deplasare a urnei mobile au fost parafate de secția în care sunt internate persoanele respective, au fost depuse în termen legal, fără să se comunice soluția, iar azi, 25.05.2014 a fost întocmit un proces verbal de respingere a cererilor.

Examinând cererea formulată, Biroul Electoral Județean Maramureș constată următoarele:

Potrivit art. 47 alin. 1 din Legea 33/2007, „pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării — ștampilă cu mențiunea VOTAT și buletine de vot — la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea”.

De asemenea, prin circulara BEC nr. 622/c din data de 07.05.2014 se arată următoarele: „la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care în ziua de referință sunt internați în spitale sau azile/cămine de bătrâni și care nu au domiciliul în localitatea în care se află sediul acestora, vor înainta cererea de a vota prin intermediul urnei speciale, însoțită de acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că este netransportabil, cel mai târziu în preziua alegerilor, la cea mai apropiată secție de votare de sediul spitalului”.

Din dispozițiile legale mai sus enunțate reiese că pentru aprobarea deplasării urnei mobile trebuiesc îndeplinite două condiții, respectiv pe de o parte formularea, cel mai târziu în preziua alegerilor, a unei cereri scrise, iar pe de altă parte, atașarea unor acte medicale din care să reiasă că respectiva persoană nu este transportabilă.

În cazul de față, astfel cum reiese din ansamblul cauzei, atașat cererilor de deplasare a urnei mobile, nu au fost depuse în termenul legal, înscrisuri din care să reiasă că titularii cererilor nu sunt transportabili, sens în care soluția de respingere apare ca întemeiată.

Mai mult, adresa ulterioară, depusă tardiv azi, 25.05.2014, confirmă doar faptul că respectivele persoane sunt internate în spital, nu că ar fi netransportabile, or, astfel cum reiese și din circulara BEC nr. 622/c din data de 07.05.2014, internarea în spital și caracterul netransportabil al titularului cererii de deplasare a urnei mobile sunt două condiții diferite și cumulative.

În acest sens, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru deplasarea urnei mobile, se constată că soluția adoptată de președinta biroului electoral al secției de votare nr. 91 Sighetu Marmației este legală și temeinică, motiv pentru care prezenta contestație a fost respinsa.

Institutia Prefectului judetul Maramures

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și