Sunt destule argumente că la întrebarea (în vânt, desigur...) pe care am pus-o, singurul răspuns este, din nefericire pentru cei care ţin la oraşul în care s-au născut sau trăiesc: NU!

Acum, nu se face gaură-n cer că vom avea şi noi, prin bunăvoinţa colectivă a Consiliului local, pe cineva care va prelua o parte din prea multele activităţi ale primarului. Noroc cu on line-ul ăsta de pe facebook. Aşa ştim şi noi ce s-a mai hotărât prin şedinţele Consiliului local. Dacă ne-am lua după site-ul oficial al Primăriei Sighet, ar trebui să oprim timpul pe 28.12.2020, când apare „Hotărârea nr.97 pentru aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetu Marmației pe anul 2020″ (???...). La procese verbale de şedinţă stăm şi mai bine. Ultima postare pe site-ul Primăriei: „Procesul-verbal-al-ședinței-din-data-de-30.07.2020-încheiat-cu-ocazia-ședinței-ordinare-a-Consiliului-local-al-municipiului-Sighetu-Marmației″.

Aş fi vrut să ştiu care au fost argumentele pentru înfiinţarea acestui post care seacă bugetul local cu 12.000 de lei în fiecare lună. M-am uitat şi eu pe facebook la şedinţa din 31 mai a.c. şi de-aia pot plasa această informaţie.

Va fi ales cineva city manager al momentan prea tristei localităţi Sighetu Marmaţiei. Să vedem cam ce-ar avea de făcut. Am găsit în „Manualul administratorului public″ ceva ce ne poate lămuri: „Fişa postului pentru postul de administrator public în primărie de municipiu/oraş″ unde, la capitolul VIII, sunt scrise mai multe responsabilităţi. Aveţi aici câteva dintre ele:
„ să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat;
 să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 să administreze [...] patrimoniul instituţiei publice şi să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;
 să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale.
 să prezinte angajatorului ori de câte ori este necesar, situaţia economicofinanciară a serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor din anexă, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, când este cazul″; etc.(sursa: http://www.aapro.ro/doc/asociatie/manualul-ap.pdf)

Câteva exemple despre obligaţiile unor city manageri ai altor localităţi. De exemplu, [...] "organizează întâlniri periodice cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, pentru identificarea unor soluţii pe termen lung pentru relansarea economică a oraşului [...], gestionează proiecte şi chestiuni ce ţin de compartimentul Spaţiu locativ, dar şi anumite aspecte ce ţin de domeniul public şi privat al statului, intabulări şi inventariere patrimoniu. [...]. Alături de reprezentanţi ai SC Apă Canal SA caută soluţii şi pregăteşte documente pentru accesarea unor bani din fonduri europene prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare. Se ocupă şi de o serie de proiecte ce ţin de infrastructura oraşului, [...] organizează întâlniri periodice şi gestionează aspecte ce ţin de gradul de colectare a taxelor şi impozitelor locale″. (sursa: https://www.viata-libera.ro/prima-pagina)
Asta cu banii europeni vrea s-o văd aplicată la noi! Şi mai vreau să ştiu de ce la capitolul proiecte pentru care UE dă bani, stăm atât de rău. La biroul de proiecte din Primăria Sighet lucrează cineva? Sunt rezultate? Întreb şi eu aici, pentru că n-am de unde mă informa.

Aceeaşi funcţie administrativă, dar în alt oraş. Acolo, locuitorii sunt informaţi că „Cele mai importante aspecte sunt prezente însă în anexa la contract, de unde aflăm care sunt atribuțiile city managerului. printre obiectivele pe care le are [...] se numără:
-fațadizarea clădirilor, cu prioritate a celor situate în zona centrală
-anveloparea termică a clădirilor instituțiilor termice și clădirilor cu destinație de locuințe colective
-regenerarea și mobilitatea urbană a cartierelor și PUZ-urile aferente
-mobilitatea pe marile bulevarde
-întreținerea și creșterea densității de vegetație, a spațiilor verzi, a parcurilor și a zonelor floricole
realizarea unui nou Plan Urbanistic General (sursa: https://www.ct100.ro)

La noi faţadizarea clădirilor mai poate aştepta. În curând Sighetul ar putea fi cadrul ideal pentru turnarea unui film cu acţiunea în luna iunie a anului 1945. Şi atunci am avea avea oaspeţi pe care-i vom lăsa gură-cască privind la „evoluţia″ oraşului, bine amprentată pe pereţii clădirilor şi pe străzi. Despre mobilitate pe marile bulevarde a scăpat viitorul city manager. Are altă mobilitate de rezolvat, pe prea plinele de gropi sau prea înguste străzi, care dacă n-au fost suficient de strâmte de la început, acum, printr-un efort conceptual deosebit, s-a reuşit. Cazul concret este strada Rodnei, plină de borduri inutile şi de trotuare mult prea largi.

Rămâne, cel puţin pentru locuitorii care parcurg oftând şi bombănind străzile oraşului-sat Sighetu Marmaţiei, o întrebare fără răspuns. Oare administraţia oraşului-sat pe unde circulă spre Primărie ca să mai pună de-o şedinţă pentru că pe străzi nu cred.

Culmea e că nu am văzut pe nimeni zburând, deşi aerieni sunt destui.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și