HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. — S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 mai.

Potrivit unui comunicat al BRD, "în vederea constituirii dosarelor de despăgubire, deponenții CEC, moștenitorii acestora sau împuterniciții desemnați se vor putea prezenta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 392/ 2014, în orice agenție BRD pentru depunerea unei cereri împreună cu documentele doveditoare ale sumei depuse sau transferate, după caz: originalul cec-ului cu suma limitată și/sau originalul dovezii eliberate de bancă în momentul transferului sumelor de la CEC la BRD".

La dosar vor fi necesare o declarație notarială pe proprie răspundere în care să se declare faptul că nu s-a încasat despăgubirea până la data declarației, să se ateste faptul că suma transferată la BRD nu a fost afectată în niciun fel până la data declarației și că persoana în cauză este de acord cu prelucrarea datelor personale și transferul acestora către Ministerul Finanțelor Publice sau orice altă autoritate sau entitate implicată, un act de identitate valabil, un act care atestă calitatea de moștenitor sau procura notarială specială care atestă calitatea de împuternicit, în original.

BRD precizează, de asemenea, că în cazul deponenților, moștenitorilor sau împuterniciților acestora care au obținut o hotărâre judecătorească executorie care prevede o sumă pe care statul Român, prin MFP, a fost obligat să o achite, aceștia trebuie să se adreseze direct Ministerului Finanțelor Publice, pentru a depune o cerere și copia legalizată de instanța judecătorească emitentă după hotărârea judecătorească executorie.

"Emisiunea de titluri de stat pentru plata despăgubirilor va avea loc la data de 4 august 2014, cu scadența în data de 3 septembrie 2014. Persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se vor putea prezenta la bancă, în vederea punerii la dispoziție a sumelor cuvenite, începând cu prima zi bancară imediat următoare datei scadenței emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie 2014. Termenul de 30 zile de la data intrării în vigoare a HG pentru depunerea cererilor de înscriere nu este un termen de decădere din drepturi și nu afectează dreptul la despăgubire acordată de Statul Român. Deponenții vor putea depune dosare și ulterior, urmând a primi despăgubiri prin viitoare emisiuni de titluri de stat", arată comunicatul.

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor cu 2,3 milioane de clienți.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și