...dar gunoaiele rӑmân. Şi nu stau degeaba. Se înmulţesc. La fel se înmulţeşte – creşte, ca sӑ fiu mai explicit – şi lipsa de logicӑ omeneascӑ. Omeneascӑ, nu româneascӑ, pentru cӑ-i o acţiune planetarӑ. Noi ne deosebim de alţii doar prin faptul cӑ oricât s-ar aduna, tot mai rӑmâne. Şi asta n-ar fi nimic, dar în scurt timp mormanele de gunoi cresc mai înalte decât anul trecut, şi tot aşa.

Personalitӑţi din diferite domenii de activitate din România au fost filmate, intervievate şi date de bun exemplu pentru implicarea în acţiunea planetarӑ de adunare a gunoaielor aruncate aiurea. Toate se mirau de câte gunoaie se pot gӑsi pe plaiurile strӑmoşeşti.

Dacӑ ziua adunӑrii a tot felul de chestii aruncate de o bunӑ parte a populaţiei e un obicei mondial, de ce sӑ nu fie şi în ţara noastrӑ? Dacӑ e în ţara noastrӑ momentul strângerii gunoaielor aruncate de alţii, de ce sӑ nu fie şi la Sighetu Marmaţiei? Mӑ întreb, vӑ întreb, dacӑ nu cumva înainte de curӑţenia asta anualӑ, ar fi cazul sӑ auzim nişte bocete sfâşietoare emise de cei care, prinşi asupra faptului, au primit amenzi usturӑtoare la buzunar pentru...„neglijenţӑ”, deşi acţiunea de poluare se face conştient. Dacӑ stai de vorbӑ cu cei de la ţarӑ, e imposibil sӑ nu ţi se povesteascӑ despre vecini care aruncӑ mizeriile peste gardul curţii, sau în apele curgӑtoare cu peşti din ce în ce mai puţini, neadaptaţi încӑ la mâncatul de pet-uri, cutii de tablӑ, rumeguş, pantofi, etc.,etc.

Prin scӑrile blocurilor, aşteptând lângӑ uşi sӑ fie duse la tomberoane, vezi gunoaiele puse în pungi de plastic emanând mirosuri care te obligӑ sӑ mӑreşti frecvenţa paşilor pânӑ în casӑ. Pe stradӑ vezi câte un nesimţit care aruncӑ mucul de ţigarӑ sau resturi alimentare direct din maşinӑ pe mijlocul drumului. Pe trotuare, vezi puncte negre peste tot, adicӑ gume de mestecat scuipate şi cӑlcate în picioare, pentru cӑ, fiind atât de multe, nu mai pot fi ocolite.

Oare cât o fi amenda pentru asemenea fapte? Oare existӑ legislaţie? Dacӑ existӑ, se aplicӑ, sau se dau amenzi doar pentru parcarea în locuri nepermise? Despre plata locului de parcare am de semnalat cititorilor – cӑ autoritӑţi nu-s...- cazul unui vizitator din alt judeţ care, abia ajuns în multisecularul nostru oraş, a lӑsat maşina undeva şi s-a dus sӑ vadӑ de unde poate lua tichete de parcare. Cinci minute a lӑsat omul maşina unde nu trebuie, cӑ s-a şi pomenit cu amenda pe parbriz. Vӑ daţi seama cӑ, întors acasӑ, în loc sӑ povesteascӑ despre frumuseţile Maramureşului, întâi a relatat pӑţania cu amenda, aşa, ca sӑ nu mai vinӑ şi alţii pe aici!...

Aceeaşi eficienţӑ nu ştiu sӑ existe pentru gunoaiele care aruncӑ gunoaie, cӑ de-aia mi-am zis cӑ un titlu nimerit ar fi „Gunoaie. De toate felurile”.

La anul, iar vom fi fericiţi cӑ unii au adunat gunoaie aruncate de alţii, sau lӑsate la iarbӑ verde, dupӑ ce micii şi berea au intrat deja în burţile încӑpӑtoare ale unor amatori de petreceri în naturӑ.

În natura din ce în ce mai sufocatӑ de omul creat de lipsa de fermitate în aplicarea legii a autoritӑţilor, în oraşe, la ţarӑ, a apӑrut o nouӑ specie: OMUL-GUNOI!


Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și