Sunt avute în vedere acţiuni pe care să le poată întreprinde unităţile şcolare pentru prevenirea comportamentelor care încalcă sau favorizează încălcarea normelor de moralitate/conduită, în orice formă de manifestare - violenţă verbală, fizică, psihologică - bullying, a informat Executivul, potrivit Agerpres.

În ce condiţii pot fi montate camerele în şcoli
Astfel, pentru a creşte siguranţa în spaţiul şcolar, se reglementează clar condiţiile în care se ia decizia cu privire la instalarea camerelor audio video în unităţile şcolare. Această decizie poate fi luată de fiecare unitate şcolară cu acordul părinţilor, respectiv elevilor majori şi salariaţilor unităţii şcolare. În situaţii excepţionale, atunci când există risc crescut de violenţă în spaţiul şcolar, fiind înregistrat un număr semnificativ de sesizări, instalarea sistemului de supraveghere audio-video se poate face doar cu informarea persoanelor vizate.

În ambele situaţii, decizia de instalare şi/sau punere în funcţiune a sistemelor de supraveghere se ia de către consiliul de administraţie al unităţii şcolare preuniversitare, cu aprobarea directorului şi consultarea personalului, pe o perioadă de maximum 1 an calendaristic.

Unde pot fi instalate
Sistemele de supraveghere audio-video pot fi instalate în spaţiul şcolar în sălile de clasă, în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de mese şi de festivităţi, pe holurile căminelor sau internatelor, precum şi în sălile de sport, cu excepţia vestiarelor şi grupurilor sanitare.

Un alt set de reglementări are în vedere susţinerea elevilor să continue cursurile şcolare. Astfel, se asigură dreptul elevelor gravide sau a elevilor părinţi de a beneficia de prioritate la transfer în cadrul unei unităţi de învăţământ care are în structură nivelul antepreşcolar pentru înscrierea copilului, iar în cazul în care întâmpină dificultăţi financiare vor putea participa la cursuri şi vor fi sprijiniţi şi de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

De asemenea, se reglementează dreptul elevilor din unităţile de învăţământ special care nu se pot deplasa cu mijloacele de transport în comun de a beneficia de suma forfetară.

O prevedere importantă - se introduce bursa de rezilienţă, în cuantum de 300 de lei pe lună, ca formă de stimulare a elevilor în vederea obţinerii progresului în învăţare.

Bursele de rezilienţă se acordă şi pentru elevii cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul "Şcolii din Spital" sau la domiciliu, în anul şcolar următor revenirii în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior.

Totodată, se lărgeşte cadrul beneficiarilor de bursa socială, în cuantum de 300 de lei lunar, prin includerea elevilor cu vârsta de până în 30 de ani, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip "A doua şansă".

Bursa de merit este de 450 de lei pe lună.

Potrivit unei alte reglementări, în situaţia în care un cadru didactic este cercetat pentru fapte care constituie infracţiuni incompatibile cu funcţia didactică, pe perioada desfăşurării cercetării penale, acesta nu va desfăşura activităţi didactice cu beneficiarii primari, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale.

Ordonanţa de urgenţă include şi o serie de modificări pentru învăţământul universitar
Astfel, se clarifică cadrul legal prin care Ministerul Educaţiei poate acorda anual burse pentru studii universitare complete şi parţiale de licenţă, de masterat şi de doctorat, pentru studii postuniversitare şi postdoctorale, pentru stagii de cercetare în străinătate, din fonduri constituite în acest scop, prin hotărâre a Guvernului. Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional.

Totodată, se reglementează acordarea burselor românilor de pretutindeni, având în vedere că la nivelul instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, studenţii români de pretutindeni au performanţe academice foarte bune, ţinând cont de contextul politicii Guvernului României de sprijinire a comunităţilor de români de pretutindeni.


Preluare: Observatornews.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News
Patch-uri Custom Constan?a

Citește și