„În prezent, conform prevederilor art. 8 lit. f) din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, sunt exceptate de la plata taxei autovehiculele dobândite prin partaj. Astfel, s-a creat un mecanism de eludare a plăţii timbrului prin achiziţionarea unui autovehicul second-hand din spaţiul comunitar în coproprietate, iar anterior înmatriculării acestuia coproprietarii făcând partajul pe cale notarială, prin buna învoiala, asupra autovehicului respectiv.

Prin urmare, prin aplicarea excepţiei prevazută la art. 8 lit. f) din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (neplata timbrului de mediu de către coproprietarul dobânditor), se creează atât o discriminare între beneficiarii excepţiei şi cei care sunt obligaţi la plata timbrului prin achiziţionarea autovehicului second-hand tot din spaţiul comunitar, cât şi un prejudiciu adus bugetului general consolidat.

Acelaşi mecanism de eludare poate fi folosit şi în cazul autovehiculelor noi, achiziţionate în regim de coproprietate, prin partajarea pe cale notarială a autovehiculului, anterior înmatriculării", se arată în proiectul de ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalşi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Reamintim că, începând cu luna martie, Ministerul Mediului a emis OUG 9/2013, în care era prevăzut faptul că „timbrul nu se plătește atunci când autovehiculele sunt dobândite prin partaj". „Partajul" a fost înțeles de comercianții de autoturisme în largul său sens, reglementat de Codul Civil, nu doar referitor la cel în urma desfacerii căsătoriilor, așa cum și-ar fi dorit ministrul de resort, Rovana Plumb.

Potrivit noului Cod Civil, în afară de partajul pe care soții îl fac în urma divorțului, există și partajul între coproprietari: „în cazul coproprietăţii, prin partaj, bunul sau bunurile stăpânite în comun pe cote-părţi sunt împărţite materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv aspra unui anume bun sau părţi materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietăţii". Cu alte cuvinte, doi cunoscuți care achiziționează un autoturism în coproprietate, pot merge ulterior la notar și cere partajarea bunului comun, în favoarea unuia dintre ei. Astfel, mașina va deveni dreptul exclusiv al unui singur proprietar, iar autoturismul poate fi vândut, fără ca viitorul posesor să mai fie nevoit să achite taxa pe timbrul de mediu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și