Pentru cei obișnuiți cu ideea că salariul obținut de la un loc de muncă serios și stabil este singura resursă materială pe care te poți baza, ideea de a obține venituri în mediul online pare o glumă. Doar că, în ultimii ani, tot mai mulți tineri au făcut din asta un stil de viață. Și au ajuns să obțină venituri considerabile. Dar nu toți care vor joburi în Baia Mare în 2022 sau în alte localități reușesc să facă performanță în domeniu și să-și asigure traiul în urma postărilor pe rețelele de socializare. Totuși, cei care obțin astfel de venituri trebuie să știe că legislația în vigoare le impune și anumite obligații fiscale.


Câștigi? Trebuie să și plătești!


Potrivit ghidului ANAF, realizat special în acest sens, cei care realizează venituri din postări pe Facebook, Instagram sau pe alte asemenea rețele de socializare, au obligaţia, conform legii, să declare veniturile şi să plătească impozit pe venit, taxe și contribuţii la stat. Ghidul publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) specifică faptul că persoanele fizice care obțin venituri din postări realizate pe diferite rețele de socializare precum Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter, Snapchat sau Pinterest, fie că este vorba despre venituri în numerar, care presupun o remunerație financiară, fie că e vorba despre venituri în natură, precum produse, servicii sau călătorii, au obligația legală de a calcula venitul obținut și de a plăti impozitul, taxele și contribuțiile aferente stabilite prin lege. Acest lucru se va întâmpla chiar dacă activitatea se desfășoară constant sau ocazional. Când activitatea are continuitate, se consideră că respectivul contribuabil obține venituri din activități independente. Dacă se desfășoară ocazional, veniturile obținute sunt considerate venituri din alte surse.


Ce trebuie să faci dacă obții venituri din activități independente


După cum se menționează în ghidul ANAF, dacă activitatea se desfășoară cu regularitate, constant, pe cont propriu și urmărește obținerea de venituri, dacă întrunește criteriile unei activități independente, atunci veniturile obținute din postările de pe reţele de socializare se supun prevederilor Codului fiscal referitoare la veniturile din activități independente. Prin urmare, aceste venituri sunt considerate venituri din activități independente dacă exercitarea respectivei activități îndeplinește, conform Codului fiscal, cel puțin patru dintre următoarele criterii:


- persoana fizică să dispună de libertatea de a-și alege locul şi modul de desfăşurare a respectivei activității, precum şi programul de lucru;


- persoana fizică să dispună de libertatea de a desfăşura aceeași activitate pentru mai mulți clienți;


- riscurile inerente activității să fie asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;


- activitatea respective să se realizeze prin folosirea, de către persoana fizică în cauză, a propriului patrimoniu;


- activitatea să se realizeze de persoana fizică prin folosirea propriei capacități intelectuale şi/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;


- persoana fizică să facă parte dintr-un corp sau ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;


- persoana fizică să dispună de libertatea de a-și desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane, în condițiile legii.


Veniturile se declară


Conform prevederilor OUG nr. 44/2008, persoanele fizice care obțin venituri din postări realizate pe diverse rețele de socializare trebuie să aibă, pentru autorizare și înregistrare fiscală, cel puțin PFA, pe durata desfășurării activității. Atâta vreme cât activitatea are loc pe teritoriul țării, veniturile sunt considerate a fi obșinute în România, chiar dacă ele vin din străinătate. Cei care aleg să-și determine venitul net anual pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate. În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină, de către contribuabil, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat ca fiind venit impozabil. Impozitul se plătește până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor respective.

Declararea veniturilor din postările realizate pe rețelele de socializare se face cu ajutorul declarației unice, formularul 212, care se depune în fiecare an. În plus, persoanele care aplică sistemul real își vor stabili impozitul prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net annual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Există și contribuția de asigurări sociale, de 25%, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, de 10%, dacă se estimează, pentru anul curent, venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată depășește 12 salarii minime brute pe țară.


Ce se întâmplă cu veniturile din alte surse

Contribuabilii care realizează venituri din postări pe diverse rețele sociale au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire de 300.000 de lei prevăzut în Codul fiscal, dar și în situația în care efectuează achiziții intracomunitare ori prestează sau primesc servicii către sau de la persoane impozabile din UE. În plus, acești contribuabili se mai pot înregistra în scopuri de TVA, potrivit ghidului ANAF, și prin opțiune.


În cazul în care activitatea desfăşurată nu are continuitate, cei care fac ocazional reclamă pentru diverse companii sau branduri se consideră că obțin, conform Codului fiscal, venituri din alte surse. Pentru acestea, impozitul se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri. Astfel, se aplică cota de 10% asupra venitului brut, care reprezintă impozit final ce plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut. Când contractele în baza cărora persoanele fizice obțin venituri din propriile postări pe rețelele de socializare şi fac reclamă pentru diverse companii sau branduri sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania căreia i se face reclama sau care deține brandul sau agenția care solicită ori intermediază prestarea serviciului şi societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul rețelelor de socializare, veniturile persoanei fizice respective se vor impozita în funcție de natura celor încasate de la persoana juridică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și