PFA datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure.

Totusi, acest venit nu este lasat in totalitate la latitudinea contribuabilului, astfel ca acesta nu poate alege orice suma pentru a se asigura la pensii.

Reglementarile legale obliga PFA sa se asigure pentru un venit de minim 778 de lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat - 2.223 lei).

In acelasi timp, normele plafoneaza venitul declarat, astfel ca PFA nu se poate asigura pentru un venit care sa depaseasca 11.115 lei (echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Plecand de la aceste limitari legale, rezulta cao persoana fizica autorizata trebuie sa plateasca pentru pensii cel putin 244 de lei (35% x 2223 x 31.3%), dar nu mai mult de 3479 de lei (5 x 2223 x 31.3%).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Atentie! Exista si cateva categorii de PFA care nu datoreaza contributia la pensii, si anume:

Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2223 = 778 de lei)
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii - cum ar fi avocatii sau personalul clerical.
Contributia la sanatate nu este plafonata

Contributia la sanatate pentru persoanele fizice autorizate este de 5,5%. Baza de calcul difera in functie de modul de impunere a PFA - in sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, daca o PFA este impozitata in sistem real, baza de calcul va fi reprezentata de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale).

Pentru impozitarea la norma de venit a unei PFA, baza de calcul pentru CASS va fi valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. La un calcul simplu, luand in considerare un salariu minim de 800 de lei (cat este valoare acestuia in momentul de fata), rezulta ca o PFA impusa la norma de venit trebuie sa plateasca la CASS cel putin 44 de lei. Totusi, calculul prezentat este unul ipotetic, iar suma de achitat pentru CASS va depasi aceasta valoare, din moment ce normele de venit anuale depasesc cu mult un salariu minim pe economie.

Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.

Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Atentie! La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și