Din cauza condițiilor speciale impuse de situația pandemică, evenimentul se va desfășura în format hibrid, în Sala de Prezidiu reunindu-se în acest an doar membrii Biroului Prezidiului Academiei Române, aflați în conexiune online cu președinții celor 14 secții științifice ale Academiei.

Pentru anul 2018 vor fi acordate 63 de premii din cele 81 prevăzute de regulament. Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, la adresa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Lista completă a Premiilor Academiei pentru anul 2018 poate fi consultată mai jos.

În cadrul evenimentului din 3 decembrie 2020 Academia Română va acorda o serie de diplome „Meritul Academic“ și „Distincţia Culturală“.

Biroul de comunicare al Academiei Române

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Şcoala Ardeleană, vol. I-IV
Coordonator: Eugen Pavel*
Premiul se acordă exclusiv lucrării

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
Lucrarea: Istoria limbii române, vol.I
Coordonatori: Marius Sala**, Liliana Ionescu Ruxăndoiu
Autori: Victor Celac, Raluca-Mihaela Nedea, Emanuela Dima, Dana-Luminiţa Teleoacă

3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă

4. Premiul „Titu Maiorescu“
Lucrarea: Enciclopedia literaturii române vechi
Coordonare şi revizie: Dan Horia Mazilu*, Gheorghe Chivu**, Eugen Pavel*, Laura E. Bădescu
Premiul se acordă exclusiv lucrării

5. Premiul „Lucian Blaga“
Lucrarea: Pour une morphologie du genre utopique
Autor: Corin Braga

6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“
Volumul: Ultima dorinţă, Comedii.Teatru.
Autor: Radu F. Alexandru (Feldman Radu Alexandru)

II. Ştiinţe istorice ŞI arheologie

1. Premiul „Vasile Pârvan“
Lucrarea: Descoperiri din perioada antichității târzii în Podișul Central Moldovenesc
Autor: Mircea Mamalaucă

2. Premiul „Dimitre Onciul“
Lucrarea: Mănăstirea „Sfântul Nicolae Domnesc“ Popăuţi (vol. I-II)
Autor: Luca Diaconu

3. Premiul „George Bariţiu“
Lucrarea: Monografia oraşului Târgu Frumos.
Autori: Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuţ Minea

4. Premiul „Nicolae Iorga“
Lucrarea: Politică şi diplomaţie la sfârşitul secolului XIX. Din istoria relaţiilor româno-ruse (1878-1899)
Autor: Adrian-Bogdan Ceobanu

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“
Lucrarea: Development, Left and Right: Ideological Entanglements of Reformist Projects in Pre-communist Romania
Autor: Victor Rizescu

6. Premiul „A.D. Xenopol“
Lucrarea: Ȋn componenţa României Întregite. Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice
Autor: Nicolae Enciu (Republica Moldova)

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
Lucrarea:The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th Century.
Autori: Liviu Pilat şi Ovidiu Cristea*

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
Lucrarea: Legaţia română la Petrograd (1914-1918). Documente
La Légation roumaine à Pétrograd (1914-1918). Documents
Editori: Gheorghe E. Cojocaru* și Eugen-Tudor Sclifos (Republica Moldova)


III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“
Grupul de lucrări: Funcţii super, cvasi-martingale şi invariante pentru un proces Markov
Autor: Iulian Cîmpean

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“
Grupul de lucrări: L-funcţii Artin, forme modulare şi partiţii restricţionate
Autor: Florin Nicolae

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

5. Premiul „Spiru Haret“
Grupul de lucrări: Serii Theta asociate partiţiilor întregi
Autor: Mircea Merca

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – Nu se acordă

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria știinţelor şi tehnicii) – Nu se acordăIV. ŞTIINŢE fizice

1. Premiul „Constantin Miculescu“
Grupul de lucrări: Nanostructuri multifuncţionale cu aplicaţii în nanomedicină
Autor: Rareş Ionuţ Stiufiuc

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
a) Grupul de lucrări: Măsurători de elemente în concentrații foarte mici prin spectrometrie de masă cu acceleratorul.
Autor: Mihaela Enăchescu

b) Grupul de lucrări: Perfecţionarea tehnicilor de depunere în plasmă a materialelor refractare și determinarea proprietăților structurale și fizice și potențialului funcțional al acestora.
Autor: Vasile Tiron

3. Premiul „Ştefan Procopiu“
a) Grupul de lucrări: Noi senzori plasmonici cu aplicații în biofizică
Autor: Vasile A. Popescu

b) Grupul de lucrări: Studiul reacțiilor de fisiune nucleară, descrierea teoretică a observabilelor experimentale și compararea acestora cu datele măsurat.
Autor: Horia Pașca

4. Premiul „Horia Hulubei“
Grupul de lucrări: Studii de Astrofizică Nucleară și Dezvoltarea Instrumentației pentru Detectarea de Particule Încărcate folosind Fascicule Gama
Autori: Dimiter L. Balabanski şi Cătălin Matei

5. Premiul „Radu Grigorovici“
a) Grupul de lucrări: Studii ale claselor de materiale intermetalice inovative L10 și faze MAX, cu proprietăți magnetice dure și aplicații în domeniul energiilor regenerabile
Autor: Alina Daniela Crișan

b) Grupul de lucrări: Studiul tranziției de fază în straturile subțiri calcogenice suprapuse pentru celule de memorie cu stări logice multiple
Autor: Alin Velea


V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu“
Grupul de lucrări: Sisteme polimerice multicomponente naturale – modificare, degradare, stabilizare.
Autori: Liliana Roşu și Cristian-Dragoş Varganici

2. Premiul „I. G. Murgulescu“
a) Grupul de lucrări: Nanostructuri atipice de SiO2 obţinute prin metoda sol-gel cu aplicaţii în foto/bio/electro/cataliză
Autor: Crina Anastasescu

b) Grupul de lucrări: Materiale catalitice versatile pentru domeniul energiei şi obţinerea de compuşi cu valoare adăugată
Autor: Mihaela Florea3. Premiul „Gheorghe Spacu“
a) Grupul de lucrări: Contribuţii la chimia combinaţiilor complexe ale metalelor din blocul d si f pentru obţinerea de materiale funcţionale avansate cu proprietăţi optoelectronice şi/sau aplicaţii în biomedicină
Autor: Elisabeta Szerb

b) Grupul de lucrări: Sisteme organice cu stări multiple/multifuncţionale reversibile din clasa analogilor de curcumina
Autor: Liliana Cseh

4. Premiul „Nicolae Teclu“
Grupul de lucrări: Modelarea interacţiunilor catalizator – substrat organic la nivel molecular prin tehnici cuantice ab initio
Autor: Isabela Costinela Man

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“
Grupul de lucrări: Materiale siliconice în sisteme de conversie a energiei
Autor: Adrian Bele


VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă“
Lucrarea: Cave Ecology
Autor: Oana Moldovan

2. Premiul „Grigore Antipa“
Grup de 5 lucrări pe tema: Suita de lucrări pionierat în domeniul entomologiei şi microbiologiei criminalistice
Autor: Lavinia Iancu

3. Premiul „Nicolae Simionescu“
Grup de 7 lucrări din 2018 pe tema: Molecule active în combaterea infecţiilor nosocomiale
Editor: Irina Roşca

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“ – Nu se acordă


VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“
Lucrarea: Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere fosile şi mediile depoziţionale din nordul Pânzei de Tarcău (Carpaţii Orientali, România)
Autor: Raluca Bindiu Haitonic

2. Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: Mineralogia argilelor mio-pliocene din Bazinul Focşani
Autor: Barbara Soare

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
Lucrarea: Coals of Romania: Geology, petrology and use
Autori: Mihai Emilian Popa* și Georgeta Predeanu4. Premiul „Ştefan Hepites“
Lucrarea: Pre-seismic geomagnetic and ionospheric signature related to the Mw5.7 earthquake occurred in Vrancea zone on September 24, 2016
Autori: Dragoş Armand Stănică, Dumitru Stănică*, Jan Blecki (Polonia), Tomasz Ernst (Polonia), Waldemar Jozwiak (Polonia), Jan Slominski (Polonia)

5. Premiul „Simion Mehedinţi“
Lucrarea: Studiu asupra solifluxiunii din zona alpină a Carpaţilor Meridionali
Autor: Raul-David Şerban


VIII. ŞTIINŢE tehnice

1. Premiul „Aurel Vlaicu“
Grupul de lucrări: Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate („Mechanical characterization of advanced cellular materials
Autori: Emanoil Linul şi Nima Movahedi* (Australia)

2. Premiul „Traian Vuia“
Lucrarea: Manufacturing Cost Policy Deployment (MCPD) Transformation Uncovering Hidden Reserves of Profitability
Autor: Alin Posteucă

3. Premiul „Henri Coandă“
Grupul de lucrări: Prelucrarea şi caracterizarea unor materiale polimerice avansate
Autori: Cătălin Fetecău şi Felicia Stan

4. Premiul „Constantin Budeanu“
Grupul de lucrări: Soluţii inteligente pentru ecosisteme energetice
Autori: Ioan Salomie, Tudor Cioară, Ionuţ Anghel

5. Premiul „Anghel Saligny“– Nu se acordă

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria știinţelor şi tehnicii) – Nu se acordă


IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“
Lucrarea: Ampelografia României, volumul IX – Soiuri noi de viţă de vie şi portaltoi creaţi în România
Autori: Gheorghe Glăman*, Liviu Dejeu*, Elena Brânduşe, Adrian Şerdinescu, Marian Ion

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Marin Drăcea“
Lucrarea: Pomologia României, Volumul IX – Soiuri noi de măr, păr, gutui, cireş, vişin, prun şi cais create în România şi Volumul X – Soiuri noi de piersic, nectarin, nucifere, specii pomicole noi, arbuşti fructiferi, căpşun şi portaltoi creaţi în România
Autori: Nicolae Ştefan*, Gheorghe Glăman*, Nicolae Branişte, Florin Stănică, Ion Duţu, Mihai Coman

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“
a) Lucrarea: Cartografie digitală & mobile GIS.
Autori: Mihai Valentin Herbei, Adrian Şmuleac, Cosmin Alin Popescu

b) Lucrarea: Cartarea ecosistemelor naturale şi seminaturale degradate
Autori: Sorin Avram, Carmen Adrian Gheorghe, Alexandru Sin


X. ŞTIINŢE Medicale

1. Premiul „Iuliu Haţieganu“
Lucrarea:Facultatea de medicină, şcoala medicală clujeană şi spitalele din Cluj (1500-2000)
Autor: Florea Marin

2. Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Victor Babeş“ – Nu se acordă

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice
1. Premiul „Petre S. Aurelian“
Lucrarea: Capitalul în România Postcomunistă, vol.1-3
Autor: Florin Georgescu

2. Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: 100 de ani de comerţ exterior românesc.
Autori: Dumitru Miron, Mihai Ionescu, Valentin Lazea, Gheorghe Zaman*

3. Premiul „Victor Slăvescu“
a) Lucrarea: Analiza statistică a educaţiei. Vector al dezvoltării socioeconomice
Autor: Daniela Mihaela Neamţu

b) Lucrarea: Criminalitatea informatică privind transferurile financiare
Autor: Mircea Constantin Şcheau

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
Lucrarea: Buna guvernare. Cauză şi efect ale negentropiei sociale
Autori: Florina Bran, Carmen Valentina Rădulescu, Dumitru Alexandru Bodislav

Sociologie
5. Premiul „Dimitrie Gusti“
Lucrarea: Infrastructură şi societate. Considerente teoretice şi studii de caz
Autor: Ovidiana Bulumac

6. Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Faţetele muncii precare în România
Autor: Ana-Maria Preoteasa

Ştiinţe Juridice
7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuţiu“
Lucrarea: Droit européen et comparé des sociétés et des affaires
Autor: Raluca Papadima

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă


XII. filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“ – Nu se acordă

2. Premiul „Mircea Florian“
Lucrarea: Teoria substanţei la Leibniz
Autor: Adrian Niţă

3. Premiul „Ion Petrovici“
Lucrarea: Prin subteranele dostoievskiene
Autor: Ion Fercu

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“ – Nu se acordă


XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Creaţie muzicală
1. Premiul „George Enescu“
Lucrarea: Răspântii. O poveste românească (operă în cinstea Centenarului)
Autori: Dan Variu (compozitor) şi Cosmina Timoce-Mocanu (libretist)

Muzicologie
2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
Lucrarea: Instrumentele tradiţionale româneşti. Studii acustico-muzicale, vol. I
Autor: Ovidiu Papană

Istoria artei
3. Premiul „George Oprescu“
a) Lucrarea: Arta din România. Din preistorie în comtemporaneitate, vol. I şi II
Autori (editori): Acad. Răzvan Theodorescu şi Acad. Marius Porumb
Premiul se acordă exclusiv lucrării

b) Lucrarea: Fericitul Vladimir Ghika. În spiritu caritatis. Desene
Autori: Anna Maria Orban şi Iulia Cojocariu

Artă plastică
4. Premiul „Ion Andreescu“
Lucrarea: Sacrosanctus (Expoziţie Galeria „Simeza“)
Autor (grafician): Răzvan-Constantin Caratănase

Etnografie şi folclor
5. Premiul „Simion Florea Marian“
Lucrarea: Alimentaţia. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, vol. I: Oltenia
Autori: Cătălin Alexa, Cornelia Belcin Pleşca, Laura Ioana Toader

Creaţie arhitectonică
6. Premiul „Duiliu Marcu“
Lucrarea: Restaurarea palatelor Moskovits Miksa şi Stem (Oradea)
Autor: Arh. Ernesc Pafka

Artele spectacolului
7. Premiul „Aristizza Romanescu“
a) Lucrarea: Moromeţii 2
Autor (regizor): Stere Gulea

b) Lucrarea: Festivalul Naţional de Teatru (ediţia 2018)
Autor (organizator, critic de teatru): Marina Constantinescu


XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“
Lucrarea: Dictionary Learning Algorithms and Applications
Autori: Bogdan Dumitrescu şi Paul Irofti

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“
Grup de 4 lucrări ştiinţifice Metode avansate de inteligenţă artificială aplicate în medicină
Autor: Dorin Comaniciu

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“
Grup de trei lucrări ştiinţifice Tehnici data-driven de acordare a parametrilor regulatoarelor
Autori: Raul-Cristian Roman și Radu-Emil Precup*

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“
Grup de 4 lucrări ştiinţifice Metode şi baze de date de îmbunătăţire a vizibilităţii în imagini afectate de ceaţă
Autori: Codruţa O. Ancuţi şi Cosmin Ancuţi____________
* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Membru al Academiei Române

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și