Proiectul are o durata de 1 an si 6 luni, desfasurandu-se in perioada 14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015, cu o valoare totala eligibila de 7.006.456,96 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare pentru 738 de femei, prin asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale.

Obiectivele specifice sunt:

1 – Cresterea constientizarii asupra problematicii incluziunii sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social prin sensibilizarea la nivel multiregional a opiniei publice asupra fenomenului;
2 – Cresterea si dezvoltarea abilitatilor si calificarilor pentru 451 de femei;
3 – Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si oferirea de asistenta pentru 287 de femei in vederea dezvoltarii de activitati independente sau initierii unei afaceri;
4 – Consolidarea egalitatii de sanse pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor.
Grupul tinta este format din 738 de femei din mediul rural si urban, cu varste cuprinse intre 18-60 ani, care din punct de vedere socio-economic sunt inactive, somere si/sau in cautarea unui loc de munca.

Grupul tinta va proveni din regiunile Nord-Vest si Nord-Est.

Activitatile pe care le vom derula in cadrul proiectului sunt:

Actiuni pentru promovarea incluziuni sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social – ne propunem elaborarea si diseminarea unui studiu comparativ la nivel multiregional despre problematica incluziunii sociale si economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social si derularea de campanii pentru promovarea incluziuni sociale si economice a facestora.
Cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare) – ne propunem organizarea si desfasurarea de cursuri de formare profesionala (calificare/recalificare) pentru grupul tinta, in vederea cresterii si dezvoltarii aptitudinilor si calificarilor femeilor.
Cursurile de formare profesionala propuse sunt din urmatoarele domenii:

estetica – cursuri de calificare;
domeniul arta florala – curs de calificare
Actiuni in vederea dezvoltarii antreprenoriatului – ne propunem incurajarea femeilor in vederea dezvoltarii de activitati independente sau afaceri proprii si oferirea de asistenta in initierii unei afaceri.
Actiuni inovatoare cu scopul cresterii ocupabilitatii – urmarim dezvoltarea unei platforme care va oferi suport in actiunile de crestere a ocupabilitatii pentru femei (studiu si campanii privind incluziunea sociala si economica a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, activitati de formare profesionala, asistenta in vederea initierii unei afaceri) precum si realizarea de ghiduri de buna practica privind cresterea capacitatii de ocupare a femeilor.
FINANTARE:

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 7.006.456,96 lei, din care:

- valoarea finantarii eligibila nerambursabila acordata din FSE este de 6.095.925,84 lei;

- valoarea finantarii eligibila nerambursabila acordata din bugetul national este de 770.401,98 lei

Valoarea contributiei eligibila este de 140.129,14 lei

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeste in oameni!”, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și