Pentru acest an, prin implementarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă, se estimează încadrarea în muncă a 345.000 persoane.

Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 66.511 persoane, reprezentând 23,26% din totalul programat pentru anul 2013, din care 44.616 persoane prin medierea încadrării în muncă pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată şi 21.895 persoane prin medierea încadrării în muncă pe locuri de muncă vacante pe perioadă nedeterminată.

Din cele 236.700 persoane intrate în serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante, 28,1% au fost încadrate în muncă prin această măsură.

Potrivit Ministerului Muncii, una dintre măsurile active de combatere a şomajului o constituie bursele locurilor de muncă, măsură activă destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă. La cererea pieţei muncii, au fost organizate şase burse, în patru judeţe (Arad, Călăraşi, Hunedoara şi Maramureş). Aceste burse au fost pentru diferite meserii sau domenii de activitate şi pentru diferite grupuri ţintă (femei).

Prin intermediul burselor locurilor de muncă organizate până la sfârşitul trimestrului 1 2013 au fost ocupate 135 persoane: 93 persoane la bursele locurilor de muncă organizate pentru diferite meserii sau ramuri de activitate diverse şi 42 persoane la bursele locurilor de muncă organizate pentru grupul ţintă femei.

Ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere s-a reuşit încadrarea unui număr de 15.911 persoane, ceea ce reprezintă 43,25% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au vizat cu precădere categoriile de persoane cu probleme serioase de integrare pe piaţa muncii, cum sunt: persoane cu vârsta 25-35 ani - 4.071 persoane; persoane cu vârsta 35-45 de ani - 4.473 persoane; persoane peste 45 ani - 3.994 persoane, din care peste 50 ani - 2.235 persoane; şomeri neindemnizaţi - 11.284 persoane;
şomeri de lungă durată - 339 persoane, din care femei 158; romi - 158 persoane.

Pe parcursul primelor trei luni ale anului 2013, au beneficiat de servicii de consiliere profesională şi au fost ocupate 38 de persoane cu dizabilităţi, ceea ce reprezintă 25,85% din numărul total de persoane aparţinătoare acestui grup ţintă (147 persoane cu dizabilităţi ocupate la nivel naţional).

Prin organizarea cursurilor de formare profesională au fost încadrate 2.236 persoane, ceea ce reprezintă 19,79% din cât s-a programat pentru anul 2013. Până la sfârşitul trimestrului I 2013, din totalul persoanelor ocupate prin această măsură activă (2.236), 60,29% sunt femei (1.348), 67,44% sunt din mediul urban (1.508) iar 32,56% sunt din mediul rural (728).

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor încadrate este relativ echilibrată pentru grupele de vârstă sub 25 ani, 25-35 de ani şi 35-45 de ani (33,36%, 25,13%, respectiv 25,49 %) din totalul încadraţilor prin această măsură, în timp ce grupele de vârstă peste 45 de ani şi peste 50 ani reprezintă 16,01%, respectiv 6,75% din totalul încadraţilor. „Aceasta demonstrează că, în general, persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-45 de ani sunt mult mai flexibile în ceea ce priveşte dobândirea unei noi calificări sau în deprinderea unor noi abilităţi şi competenţe profesionale”, precizează Ministerul Muncii.

Prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj s-au încadrat 3.910 şomeri, 25,19% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013, din care: 397 absolvenţi care beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de
acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat; 3.513 şomeri.

Până la sfârşitul trimestrului I 2013, din totalul absolvenţilor beneficiari de aceste alocaţii, 251 sunt din mediul urban, 164 sunt sub 25 ani, 129 sunt între 25 - 35 ani, 247 sunt femei şi conform nivelului de pregătire, 168 sunt absolvenţi de învăţământ superior.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel: 276 persoane au vârsta mai mică de 25 ani; 874 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani; 1.286 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; 1.475 persoane au vârsta de peste 45 ani, din care 825 sunt persoane peste 50 ani. Potrivit Ministerului Muncii, această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele aparţinând grupelor de vârstă între 35 - 45 ani şi peste 45 de ani ceea ce demonstrează că persoanele mai în vârstă sunt mai interesate să se angajeze cât mai repede după găsirea locului de muncă, fenomen înregistrat şi în anii precedenţi.

Cei 3.910 şomeri încadraţi în muncă prin această măsură de stimulare a ocupării reprezintă 5,15% din numărul total al persoanelor ocupate în primul trimestru al anului 2013.

Prin încadrarea şomerilor peste 45 ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale, prin subvenţionarea locului de muncă s-a realizat încadrarea a 1.017 persoane, 7,11% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013, din care: 993 şomeri peste 45 de ani şi 24 şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale.

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează în muncă persoane care mai au 3 ani până la pensie s-a realizat încadrarea 9 persoane, 3,46% faţă de cât s-a programat pentru anui 2013.

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 515 persoane, 19,07% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013, din care: 123 persoane prin încadrarea într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu (persoanele au beneficiat de primă de încadrare); 392 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului (persoanele au beneficiat de prima de instalare).

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă între 25 - 35 ani.

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat încadrarea a 423 persoane, 5,93% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013, astfel: 19 absolvenţi de ciclu inferior al liceului sau al şcolilor de arte şi meserii;151 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; 253 absolvenţi de învăţământ superior.

Prin acordarea de prime de încadrare absolvenţilor de învăţământ, s-a realizat încadrarea a 1.020 persoane, 31,19% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013, iar prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap, s-a realizat ocuparea a 21 persoane, 10% faţă de cât s-a programat.

În urma acordării de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 30 persoane au iniţiat astfel de activităţi independente, reprezentând 12,77% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013.

Din cele 652 persoane intrate în serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 4,60% au fost încadrate în muncă prin această măsură.

Prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr. 116/2002, s-a realizat încadrarea a 110 persoane (7,86% faţă de cât s-a programat pentru anul 2013), reprezentând 68,75% din cele 160 persoane cu care s-au încheiat contracte de solidaritate. Cele 110 persoane încadrate provin, în special, din mediul rural (61 persoane), sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani (110 persoane), preponderent bărbaţi (70 persoane), cu pregătire profesională scăzută (învăţământ gimnazial şi liceal) - 41 respectiv 40 persoane şi sunt, în majoritate, şomeri neindemnizaţi (159 persoane).

Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean, s-a realizat încadrarea a 550 persoane, fondurile utilizate pentru susţinerea acestor măsuri active fiind altele decât cele din BAS (fonduri PHARE, fonduri structurale).

Măsurile de prevenire a şomajului, constând în principal în oferirea serviciilor de preconcediere persoanelor ameninţate de riscul de a deveni şomeri fie ca urmare a restructurărilor unor activităţi economice, fie din cauze personale, au constituit o prioritate a agenţiilor teritoriale, deşi numărul persoanelor disponibilizate colectiv nu este de amploarea celui înregistrat la sfârşitul anilor `90 şi începutul anului 2000.

De aceste servicii beneficiază nu numai persoanele vizate să-şi piardă locul de muncă, ci şi persoanele fără loc de muncă şi care solicită aceste servicii. În primul trimestru al anului 2013, 3.057 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere. Timpul mediu alocat unei şedinţe de informare este de 58,80 minute.

La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă au fost ocupate în următoarele judeţe: Suceava - 4.680 persoane, Bucureşti - 4.582 persoane, Timiş - 4.200 persoane, Prahova - 4.116 persoane, Hunedoara - 3.821 persoane, Neamţ - 3.648 persoane.

Cele mai puţine locuri de muncă au fost ocupate în următoarele judeţe (sub 600 de persoane încadrate în muncă): Vrancea - 567 persoane, Tulcea - 478 persoane, Călăraşi - 396 persoane, Ilfov - 311 persoane.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și