Au fost majorate veniturile şi cheltuielile cu suma de 6.816,52 mii lei, astfel: 6.986 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, 67,24 mii lei reprezentând sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, în perioada 2014 – 2020 și 236,72 mii lei reprezentând subvenţii de la bugetul de stat. Cea mai mare parte a sumelor prevăzute în această rectificare vor merge înspre asigurarea cheltuielilor de funcționare ale Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Baia Mare, pentru luna în curs. De asemenea, a fost rectificat bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare, pe anul 2020, prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 1.047,00 mii lei, suma fiind alocată de către Primăria Municipiului Baia Mare pentru pentru achiziția sistemului de circulație extracorporală în cadrul secției de chirurgie cardiacă, proiect finanțat în comun cu instituția Consiliului Județean Maramureș.

În continuare, aleșii județeni au aprobat lista structurilor sportive, dar și lista programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret, care beneficiază de finanţare nerambursabilă, declarate eligibile la sesiunea de finanţare, din anul 2020. Astfel, s-a decis alocarea sumei de 1.500 mii lei pentru finanţarea programelor a 28 de structuri sportive, altele decât cele de prim eşalon. În ceea ce privește finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului, pe anul 2020, s-a stabilit alocarea sumei totale de 100 mii lei, bani care vor merge către 12 structuri.

Totodată, a fost aprobată repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România. 1.500 mii lei se vor aloca unităților de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, iar 500 mii lei vor fi alocați ca sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/național/universal/mondial (UNESCO).

Forul decizional a stabilit și alocarea sumei de 400 mii lei din bugetul judeţului, pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul Sportiv „Ştiinţa” Baia Mare – echipa de volei masculin CS Ştiinţa Explorări Baia Mare, precum și a sumei de 50 mii lei pentru Clubul de Şah al Municipiului Baia Mare – echipa de şah.

În cadrul ședinței s-a mai aprobat promovarea, în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş (Fundația CDIMM Maramureş), a proiectului „Centrul EUROPE DIRECT Maramureş 2021-2025”, propus spre finanţare prin Cererea de proiecte ED-RO-2020 a Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Contribuţia județului Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureş, în calitate de entitate afiliată, la bugetul total al proiectului „Centrul EUROPE DIRECT Maramureş 2021-2025”, va avea echivalentul în lei a sumei de 12.000 de Euro pentru anul 2021, respectiv a sumei de 16.000 de euro/an pentru anii 2022-2025.

Prin următorul punct de pe ordinea de zi s-a modificat Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.303/2018, având în vedere derularea cu întârziere a mecanismului de aprobare și virare a sumelor solicitate prin programul de finanțare PNDL, precum și necesitatea efectuării plăților pentru facturile scadente aferente unor obiective de investiții aflate fie în stadiul final al lucrărilor, fie în stadiu avansat de execuție. În acest sens, s-a aprobat redistribuirea sumei de 70.000 mii lei din finanțarea rambursabilă pentru investiții, astfel: 39.100 mii lei pentru reabilitarea DJ 109F, 8.891 mii lei pentru reabilitarea DJ 182B, 14.009 mii lei pentru reabilitarea DJ 186 și 8.000 mii lei pentru reabilitarea DJ 187.

Aleșii județeni au mai stabilit închiderea ,,Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, ca urmare a finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului ,,Iniţiativa copiii străzii”. Imobilul urmează să fie utilizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice implementării proiectului „Venus - Împreună pentru o viață în Siguranţă”, proiect în curs de implementare, în parteneriat cu Agenţia Națională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

De asemenea, a fost votată modificarea Programului de transport contra-cost de persoane prin servicii regulate 2013 – 2021, prin reducerea capacităților de transport şi actualizarea graficelor de circulaţie. Prin următoarele două proiecte votate s-au aprobat modificarea Statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureş, dar și Planul de şcolarizare pentru Secţia Şcoala Populară de Artă din cadrul aceleiași instituții.

Ordinea de zi a continuat cu cele patru puncte suplimentare, primul dintre acestea vizând asumarea derulării Programului pentru şcoli al României, la nivelul judeţului Maramureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021. În baza Acordurilor Cadru de furnizare produse încheiate în anul 2019, Consiliul județean Maramureș va asigura derularea Programului pentru școli al României astfel încât să fie acoperit întregul județ, implementând totodată și măsurile educative aferente distribuției de produse din cadrul programului.

Cu votul aleșilor a fost aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea a unui sector de drum din domeniul public al comunei Poienile de sub Munte, în domeniul public al județului Maramureș. Sectorul de drum preluat, DC 9, cu o lungime totală de 3,788 km, va deveni parte integrantă din DJ 187, urmând să intre în administrarea S.C. „Drumuri și Poduri Maramureș” S.A.

Prin următorul punct suplimentar a fost aprobată participarea județului Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureş, la realizarea proiectului de interes judeţean „Drumul Maramureșului”, în parteneriat cu Asociaţia „Origini Maramureș”. Proiectul presupune amenajarea, în întreg judeţul, a 600 de kilometri de traseu destinat turiştilor doritori să parcurgă la pas, călare sau cu bicicleta, cele patru provincii istorice maramureşene: Ţara Codrului, Ţara Chioarului, Ţara Lăpuşului şi Ţara Maramureşului. Totodată, se dorește promovarea Maramureşului ca destinație turistică, prin realizarea unei campanii de promovare şi branding pentru zboruri interne şi externe, de pe și înspre „Aeroportul Internațional Maramureş”. Consiliul Județean Maramureș urmează să asigure din rezerva bugetară finanţarea cheltuielilor în sumă de 300 mii lei.

Ordinea de zi a fost închisă de proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Din acest fond, 200 mii lei vor merge către administrația locală din Ulmeni și 100 mii către comuna Săpânța, ambele unități adminsitrativ-teritoriale aflându-se în situații de extremă dificultate financiară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News
Patch-uri Custom Constan?a

Citește și