Subprefectul Rudolf Stauder, președintele CJSU Maramures, a declarat că s-a primit de la nivel central ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență de prelungire a măsurii de carantină zonală, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Bârsana, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești. Măsurile și responsabilitățile pentru punerea în aplicare a prelungirii măsurii de carantină zonală includ:

Se interzice intrarea/ieșirea din comuna Bârsana, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești, județul Maramureș prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

În comuna Bârsana, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată carantinată zonal:
‼️Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în comună și introducerea acestora în bazele de date dedicate

Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

În intervalul orar 5,00-20,00, în comuna Bârsana, cu localitățile aparținătoare Bârsana și Nănești se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și
pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

o) participarea la activități religioase;

p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

q) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2;

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News
Patch-uri Custom Constan?a

Citește și